Tampereen Rantaväylä (valtatie 12) välillä Santalahti-Naistenlahti, Tampere

 ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

YVA-selostus on yleisön nähtävillä 15.4. – 4.6.2010 vaikutusalueen kunnissa jalisäksi luettavissa kirjastoissa: Tampereen kaupungin palvelupiste Frenckellissä, Frenckellin aukio 2 B; pääkirjastoMetso, Pirkankatu 2; lähikirjastot Sampola, Sammonkatu 2; Lentävänniemi, Vähäniemenkatu 42; Härmälä, Nuolialantie 47 ja Lehtilukusali, Puutarhakatu 1; Pirkkalan kunta Suupantie 11 ja pääkirjasto, Suupankuja 2 sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yliopistonkatu 38, Tampere.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta tulee nähtäville Internetsivuille ja edellä mainittuihin paikkoihin kesä-elokuussa 2010.

YVA-selostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 4.6.2010 mennessä osoitteella Pirkan­maan elinkeino-, liikenne- ja ympäris­tökeskus, PL 297, 33101 TAMPERE tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi

Arvioitavat hanke ja sen vaihtoehdot

Arvioitava hanke on valtatien12 kehittäminen Tampereen kaupungin keskustassa Santalahden ja Naistenlahden välisellä Rantaväylän tiejaksolla. Hanke sijaitsee Naistenlahden, Mustalahden ja Santalahden muodostamalla Näsijärven etelärannan vyöhykkeellä. Tiejakson lisäksi arvioidaan kaupunkiseudun tieverkkoa laajemmin, valtateitä ja maanteitä sekä katuverkkoa.  

Vaihtoehto 0, vertailuvaihtoehto, Rantaväylä säilyy nykyisellään Santalahdesta Naistenlahteen.

Vaihtoehto 0+, Rantaväylää parannetaan nykyisellä paikallaan maanpinnalla ilman eritasoliittymiä ja tunneliosuuksia mm. valo-ohjattujen liittymien lisäkaistoilla ja kevyen liikenteen alikuluilla.

Vaihtoehto 1, rakennetaan Onkiniemen lyhyt tunneli sekä Santalahden, Mustanlahden ja Tampella eritasoliittymät. 

Vaihtoehto 2, rakennetaan pitkä tunneli Santalahdesta Tammerkosken alitse Naistenlahteen ja eritasoliittymät tunnelin molempiin päihin. Alavaihtoehto 2B:ssä tunnelista on yhteys keskustaan Mustalahdesta ja Santalahden eritasoliittymän koko on pienempi. Vaihtoehdossa Paasikiventie ja Kekkosentie muutetaan kaduksi Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymien välillä.

Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy Paasikiventien ja Sepänkadun joukkoliikennekaistat sekä Ratapihankadun pohjoispään kytkentä nykyiseen Kekkosentiehen eritasoliittymällä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

Julkaistu 15.10.2009 klo 1.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.44

Julkaisija: