Hyppää sisältöön

Talvivaaran kaivoshanke, Sotkamo

Arviointiohjelma on saapunut 15.7.2004

Arviointiohjelma on nähtävillä 17.8. – 30.9.2004 Sotkamon kunnanvirastossa, Sotkamon pääkirjastossa, Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa, Kajaanin kaupunginkirjastossa, Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa

Kuulemistilaisuus Sotkamon kunnanviraston valtuustosalissa 24.8.2004

Lausuntopyyntö Talvivaaran kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 17.8.2004

Lausuntojen määräaika 30.9.2004

Arviointiselostus saapunut: 9.9.2005

Liitteet:

Arviointiselostus on nähtävillä 23.9. - 31.10.2005 Sotkamon kunnanvirastossa, Sotkamon pääkirjastossa, Kajaanin kaupungintalon Neuvokissa, Kajaanin kaupunginkirjastossa, Kainuun ympäristökeskuksen kirjaamossa

Kuulutus arviointiselostuksesta 23.9.2005

Tiedotustilaisuus arviointiselostuksesta Sotkamon kunnan Tuhkakylän koululla 17.10.2005 klo 18.00 alkaen

Lausuntopyynnöt arviointiselostuksesta: 31.10.2005

Hankkeen kuvaus: 

Hankkeen tavoitteena on hyödyntää Sotkamon kunnan Talvivaaran alueen mustaliuskepohjaisia monimetalliesiintymiä perustamalla Kolmisopen ja Kuusilammen alueelle avolouhokset. Esiintymät ovat kokonaisuudessaan Sotkamon kunnan alueella, mutta osa toiminta-alueesta sijoittuu Kajaanin  alueelle. Hankkeeseen sisältyy  kaksi avolouhosta, tuotantolaitos ja hanketta palvelevat muut toiminnot.

Arvioitavat vaihtoehdot:

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltavat päävaihtoehdot liittyvät malmin rikastamisprosessiin ja ne ovat seuraavat:

1. Malmin sisältämät metallit liuotetaan autoklaaveissa kemiallisesti. Metallit erotetaan liuoksesta saostamalla.

2. Metallit liuotetaan murskatusta malmista tehdyissä kasoissa bioliuotuksessa, jossa metallien erottaminen sulfidimalmista tapahtuu mikrobitoiminnan avulla ja kasoja kastelemalla. Metallit poistetaan kierrätettävästä liuotusnesteestä saostamalla.

3. Vaihtoehtoinen menetelmä bioliuotukselle (eli vaihtoehto 2), jossa metallit liuotetaan pienemmäksi murskatusta malmista bioliuotuksessa esimerkiksi kallioon louhituissa altaissa.

Julkaistu 15.7.2004 klo 8.00, päivitetty 16.6.2015 klo 16.30

Julkaisija: