Tainivaaranaavan turvetuotantoalue, Simo

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Tainivaaranaapa sijaitsee Simon kunnassa Taininiemen kylässä. Tainivaaranaavan turvetuotantoalue muodostuu kahdesta lohkosta, joiden tuotantoala on yhteensä 180,6 ha sekä kahdesta auma-alueesta, joiden yhteisala on 13 ha. Turvetuotantoalueen puhdistetut kuivatusvedet johdetaan laskuojalla alapuoliseen Myllyojaan, joka laskee Simojokeen. YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
1) Hanketta ei toteuteta (0-vaihtoehto).
2) Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella (vaihtoehto 1).

Julkaistu 1.7.2009 klo 15.07, päivitetty 18.6.2019 klo 13.55

Julkaisija: