Hyppää sisältöön

Tahkon korotushanke, Nilsiä (nyk. Kuopio)

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Tahkon korotushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 318 kt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 25 kt)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus (skannattu versio, osissa):

Tahkon korotushanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus - osa 1/7 (pdf, 4 Mt)

Tahkon korotushanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus - osa 2/7 (pdf, 4 Mt)

Tahkon korotushanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus - osa 3/7 (pdf, 4 Mt)

Tahkon korotushanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus - osa 4/7 (pdf, 4 Mt)

Tahkon korotushanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus - osa 5/7 (pdf, 4 Mt)

Tahkon korotushanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus - osa 6/7 (pdf, 4 Mt)

Tahkon korotushanke, ympäristövaikutusten arviointiselostus - osa 7/7 (pdf, 4 Mt)

Arviointisohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Tahkon korotushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 369 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 125 kt)

Hankkeen kuvaus

Hanke koskee Nilsiän kaupungin Tahkolle rakennettavaksi aiottua tekomäkeä, jonka rakentamiseen on tarkoitus käyttää Kemphos Oy:n Siilinjärven kaivoksen toiminnassa syntyviä massoja (sivukivi, rikastehiekka ja kipsi). Hankkeesta vastaavana toimii Tahko Development Oy.

Arvioitavat vaihtoehdot 

  • Tahko korottaminen (Hankevaihtoehto=VE1). Vaihtoehdossa tekomäki rakennetaan Tahkon Välimäen ja Tarpisen väliselle ylätasanteelle ja massojen kuljettaminen toteutetaan yhtä kuljetuslinjavaihtoehtoa käyttäen. Korottamiseen liittyvien muiden toimintojen kuten mm. stadionmontun  ja alppikylän rakentamisen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena.
  • Hanketta ei toteuteta (VE 0). Vaihtoehdossa hanke jätetään toteuttamatta. Tekomäkeä ei rakenneta. Vaihtoehto toimii sekä itsenäisenä vaihtoehtona että hankevaihtoehdon vaikutusten arvioinnin pohjana. Kaivostoimintaa koskevaa vaikutusten arviointia ei tehdä tässä hankkeessa.
Julkaistu 3.6.2004 klo 8.00, päivitetty 21.5.2014 klo 12.51

Aihealue: