Synteettisen metaanin valmistus, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergy Oy:n olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle. Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Pinta-alaltaan hankealue on noin 21,5 hehtaaria.

Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Synteettisen metaanin valmistaminen (noin 15 000 t/a).

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 3.6.-3.8.2022 luettavissa:

  • Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari
  • Vaasan kaupungin kansalaisinfo, Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 14.6.2022 klo 17-19 Westenergy Oy:n tiloissa osoitteessa Energiatie 5, 66530 Koivulahti.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 3.8.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1390/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 2.9.2022 mennessä, ja se tulee nähtäville tälle verkkosivulle.
 

Julkaistu 30.5.2022 klo 14.08, päivitetty 8.6.2022 klo 9.18