Surmankeitaan tuulivoimapuisto, Isojoki

Hankkeen kuvaus

Hankealueelle (Surmankeidas) suunnitellaan yhteensä enintään 22 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on 280 metriä. Rimpikankaan tuulivoimapuisto kattaa noin 1700 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu ykstyisten maanomistajien maille. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Voimalasijoittelu, sähkönsiirtoreitti ja huoltotielinjaukset tarkentuvat hankesuunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin edetessä.

Hankkeen vaihtoehdot:

  • VE 0: Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • VE 1: Surmankeitaan alueelle rakennetaan 22 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 280 metriä.
  • VE 2: Surmankeitaan alueelle rakennetaan 9 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden maksimikorkeus on 280 metriä. 
  • Sähkönsiirto: hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan uusi 110 kV sähköasema. Hankealueelta rakennetaan 110 kV voimajohto Arkkukallion uudelle sähköasemalle. Reitin pituus on noin 3-5 kilometriä.

Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Yhdistetty yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 12.5.-11.6.2021

  • Isojoen kunnanvirastossa, Teollisuustie 1 A, Isojoki ja
  • Isojoen kirjastossa, Kristiinantie 17 A, Isojoki aukioloaikoina sekä
  • Isojoen kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa https://isojoki.fi sekä
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tällä sivulla

Yleisötilaisuus

Virtuaalinen yleisötilaisuus järjestetään 26.5.2021 klo 17.00 alkaen. Ohje yleisötilaisuuteen osallistumisesta.pdf . Torstaina 27.5. klo 14-19 aineisto on nähtävillä ja hanketoimija pitää vastaanottoa Kärjenkosken kylätalolla (Vesijärventie 1220). Kunta pidättää oikeuden mahdollisiin aikataulumuutoksiin yleisötilaisuuden ja avointen ovien osalta. Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla https://isojoki.fi .

Mielipiteen esittäminen

Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kuulemisaikana 11.6.2021 mennessä,  joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella: kunnanhallitus@isojoki.fi tai Isojoen kunta, Teollisuustie 1 A, 63900 Isojoki, PL 23, 64901 Isojoki.

Julkaistu 6.5.2021 klo 11.02, päivitetty 7.7.2021 klo 9.21