Hyppää sisältöön

Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, Pori

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porissa. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnan rajaan.

Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy, joka on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö, ns. Mankala-yhtiö, jonka omistavat Helen Oy, Alva-yhtiöt Oy (ent. Jyväskylän Energia Oy), Lahti Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Pori Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia Oy ja Vantaan Energia Oy. Suomen Hyötytuuli tuottaa omistajilleen sähköä tuulivoimalla ja tekee tuulivoimaan liittyvää kehittämistyötä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan toteutusvaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan tuulipuiston aluerajauksen ja voimaloiden maksimimäärän suhteen:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolella sijaitsevalle noin 7,8 km2:n alueelle, jolloin yhteispinta-ala on noin 135 km2.

Sekä VE1:ssa että VE2:ssa sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapelein, ja tarvittaessa merituulipuiston alueelle rakennetaan merisähköasema. Tuulivoimalat liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon Tahkoluodossa.

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

Arviointohjelma

Arviointiselostus

Nähtävillä

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa seuraavissa paikoissa:
Porin kaupungin palvelupiste Porina: Yrjönkatu 6, 28100 Pori
Satakunnan ELY-keskus: Yrjönkatu 20, 28100 Pori
Merikarvian kunnanvirasto: Kauppatie 40, 299900 Merikarvia

Yleisötilaisuus

Hanketta, YVA-selostusta ja tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineistoa esitellään YVA:n ja kaavaluonnoksen yhteisessä sähköisessä yleisötilaisuudessa torstaina 22.4.2021 klo 18-20. Tilaisuus striimataan ja suoraa lähetystä voi seurata Porin kaupunkisuunnittelun YouTube-kanavalla (linkki https://www.youtube.com/watch?v=dAzwUalg8Y0).

Yleisötilaisuudessa käsiteltäviä hankkeeseen, YVA-menettelyyn ja kaavoitukseen liittyviä kysymyksiä voi toimittaa Porin kaupunkisuunnittelun sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi. Kysymyksiä voi lähettää sekä ennakkoon että tilaisuuden aikana.

Mielipiteet ja lausunnot

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja. Natura-arvioinnista voi antaa lausunnon Natura-alueen haltija. Mielipiteet ja lausunnot tulee toimittamaa viimeistään 30.4.2021 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero VARELY/1886/2020.

Kuulutuksen julkaiseminen

Kuulutus julkaistaan 1.3.2021 ja pidetään nähtävillä 30.4.2021 saakka Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus: Varsinais-Suomi). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Porin kaupungin ja Merikarvian kunnan verkkosivuilla.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä ja arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä perustellun päätelmän antamisen jälkeen ympäristöhallinnon verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA).
 

Tämän sivun lyhytosoite on: ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA

Julkaistu 28.4.2020 klo 12.00, päivitetty 9.4.2021 klo 11.24