Hyppää sisältöön

Suomen Hyötytuuli Oy, Tahkoluodon merituulipuiston laajennus, Pori

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta Porissa. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. Alue rajautuu pohjoisessa Merikarvian kunnan rajaan.

Hankkeen kehittämisestä, valmistelusta ja toteutuksesta vastaa Suomen Hyötytuuli Oy, joka on vuonna 1998 perustettu tuulivoiman tuotantoyhtiö, ns. Mankala-yhtiö, jonka omistavat Helen Oy, Alva-yhtiöt Oy (ent. Jyväskylän Energia Oy), Lahti Energia Oy, Lappeenrannan Energia Oy, Pori Energia Oy, Tampereen Sähkölaitos, Turku Energia Oy ja Vantaan Energia Oy. Suomen Hyötytuuli tuottaa omistajilleen sähköä tuulivoimalla ja tekee tuulivoimaan liittyvää kehittämistyötä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan toteutusvaihtoehtoja, jotka eroavat toisistaan tuulipuiston aluerajauksen ja voimaloiden maksimimäärän suhteen:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta.
 • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2.
 • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolella sijaitsevalle noin 7,8 km2:n alueelle, jolloin yhteispinta-ala on noin 135 km2.

Sekä VE1:ssa että VE2:ssa sähkönsiirto Tahkoluotoon toteutetaan merikaapelein, ja tarvittaessa merituulipuiston alueelle rakennetaan merisähköasema. Tuulivoimalat liitetään olemassa olevaan sähköverkkoon Tahkoluodossa.

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä.

 

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

 • Arviointiselostus
 • Kuulutus arviointiselostuksesta
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
 • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta

 

Nähtävillä: 

Arviointiohjelman paperiversio on nähtävillä 29.4. - 29.5.2020:

 • Porin kaupungin palvelupiste Porina, Yrjönkatu 6, Pori
 • Satakunnan ELY-keskuksen aula, Yrjönkatu 20, Pori

Mielipiteen esittäminen: 

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen viimeistään 29.5.2020.

 • Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, Turku
 • Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus, PL 523, 20101 Turku
 • Sähköpostiosoite: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Hankkeen sähköinen esittely

Hankkeen esittelymateriaali julkaistaan 13.5.2020 mennessä osoitteessa: http://hyotytuuli.fi/tuulipuistot/tahkoluodon-merituulipuiston-laajennus/

Hankevastaavalle on mahdollista esittää kysymyksiä ja näkemyksiä hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista puhelimitse 18.5.2020 klo 16–20 sekä 19.5.2020 klo 8–12 (Miia Suuriniemi +358 44 701 2191, Juho Lappalainen +358 50 560 7284), sähköpostitse (merituulivoima@hyotytuuli.fi) ja verkkosivuilla olevalla lomakkeella.

Yleisötilaisuutta ei järjestetä koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi, mutta hankkeen sähköinen esittelymateriaali ja tähän liittyvä kysymysten ja näkemysten esittämismahdollisuus hankevastaavalle korvaavat tavallisesti YVA-menettelyssä paikan päällä järjestetyn yleisötilaisuuden. Hankevastaavalle annettu palaute ei kuitenkaan välity yhteysviranomaiselle sellaisenaan, joten jätä myös kirjallinen mielipide yhteysviranomaiselle.

 

Tämän sivun lyhytosoite on: ymparisto.fi/porimerituulipuistoYVA

Julkaistu 28.4.2020 klo 12.00, päivitetty 4.5.2020 klo 9.49