Suolasalmenharjun tuulivoimapuisto, Alajärvi

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa Pohjan Voiman Suolasalmenharjun Tuulipoisto Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Etelä-Pohjanmaalle Alajärven Suolasalmenharjun alueelle. Hankealueen rajalta etäisyys Alajärven keskustaan on noin 18 km, Vimpelin keskustaan noin 14 km, Perhon keskustaan noin 13 km ja Kyyjärven keskustaan n. 17 km. Hankealueelle suunnitellaan enintään 9 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 6-10 MW, voimaloiden roottorin halkaisija enintään 200 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 2 220 ha.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot:

  • VE0: hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Toteutetaan 9 voimalan hanke

Hankkeessa tarkastellaan tuulivoimapuiston kytkemistä sähköverkkoon joko maakaapeli- tai ilmajohtoyhteydellä.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 18.10.2022 klo 10.05, päivitetty 2.1.2023 klo 12.33