Sun 2 Oy aurinkovoimala, Huittinen

Hankkeesta vastaavana toimijana Sun 2 Oy suunnittelee aurinkovoimalaa Huittisiin Maurialan, Metsämäen, Mommolan ja Perkolanmäen alueille.

Sun 2 Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) aurinkovoimalahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään 760 hehtaarin aurinkovoimala-aluetta, joka tuottaa noin 225-550 GWh sähköä vuodessa.

Hankealue sijaitsee Huittisten lounaisosassa rajautuen Säkylän kuntaan. Hankealueen pinta-ala on enimmillään 760 hehtaaria ja se on pääosin yksityisessä omistuksessa olevaa maa- ja metsätalousaluetta. Alueelle sijoittuu yksityis- ja metsäautoteitä.

Aurinkovoimalan toteutusvaihtoehdot

VE0: Hanketta ei toteuteta

VE1: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Metsämaan alueelle. Kokonaispinta-alaltaan 374 hehtaarin hankealueen viisi erillistä aluetta (I, II, III, IV, V) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

VE2: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan ja Perkolanmäen alueille. Kokonaispinta-alaltaan 489 hehtaarin hankealueen viisi erillistä aluetta (III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

VE3: Aurinkovoimala Sun 2 Oy rakennetaan Huittisiin Maurialan, Mommolan, Perkolanmäen ja Metsämaan alueille. Kokonaispinta-alaltaan 760 hehtaarin hankealueen seitsemän erillistä aluetta (I, II, III, IV, V, VI, VII) jaetaan 15-30 hehtaarin aloihin, jotka aidataan kukin erikseen ja alojen väliin jätetään kulkukaistat.

Arviointiohjelma 

YVA-ohjelman nähtävillä olo

Ohjelmasta on nähtävillä tulostettu versio 1.11.-23.12.2022 Huittisten kaupungintalolla (Risto Rytin katu 36, Huittinen), Huittisten pääkirjastossa (Lauttakylänkatu 26, Huittinen), Säkylän kunnanvirastolla (Rantatie 268, Säkylä) ja Säkylän pääkirjastossa (Sivarinkuja 6, Säkylä) em. laitosten aukioloaikoina.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa 9.11.2022 klo 17 alkaen Huittisten kaupungintalolla valtuustosalissa osoitteessa Risto Rytin katu 36, Huittinen. 

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 23.12.2022 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku

Arviointiselostus

(täydennetään myöhemmin)

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/aurinkovoimalahuittinenYVA

Julkaistu 12.10.2022 klo 16.12, päivitetty 31.10.2022 klo 18.03