Hyppää sisältöön

Storkohmon jäteaseman kehittäminen, Ab Ekorosk Oy

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankkeen kuvaus: Ab Ekorosk Oy suunnittelee uuden loppusijoitusalueen rakentamista ja jäteaseman toiminnan kehittämistä ja laajentamista siten, että jätehuolto toimii tehokkaasti, haitalliset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset ja että jätehuollon tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Storkohmon jäteasema on myös yksi mahdollinen vaihtoehto energiahyötykäytössä syntyvien tuhkien loppusijoituspaikaksi. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan toimintojen laajentamista nykyisen jäteasema-alueen pohjoispuolelle. Laajennusalueen pinta-ala suojavyöhykkeineen on maksimissaan noin 34 ha.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • VE 1: Nykyinen täyttöalue suljetaan. Laajennusalueelle rakennetaan tavanomaisen jätteen, pilaantuneiden massojen ja teollisuuden lietteiden loppusijoitusalueet. Myös muiden erityisjätteiden, kuten sairaala- ja asbestijätteiden loppusijoitusta jatketaan. Jätteen lajittelutoiminta säilyy nykyisen kaltaisena.
  • VE 2: Vaihtoehto 1:ssä esitetyn lisäksi tehdään varaus jätteenpolton tuhkien vastaanottoon ja loppusijoitukseen vuoden 2010 jälkeen.
  • Nollavaihtoehdossa (hankkeen toteuttamatta jättäminen) Storkohmon jäteaseman nykyinen täyttöalue suljetaan. Alueelle jää jätteen lajittelutoimintoja nykyisen kaltaisena ja sinne rakennetaan yhdyskuntajätteen siirtokuormausasema. Loppusijoitustoiminnat järjestetään muilla kaatopaikoilla yhteistoiminnassa muiden jäteyhtiöiden kanssa.

 

Julkaistu 16.2.2006 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.00