Stena Recycling Oy, Peittoon jätteenkäsittelyalueen laajennus, Pori

Arvioitavana hankkeena on Stena Recycling Oy:n Porin Peittoonkorven jätteenkäsittelyalueen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueen laajennus. Peittoonkorven jätteenkäsittelyalue on otettu käyttöön vuonna 2003. Nykyisin alueelle vastaanotetaan Stena Recycling Oy:n Tahkoluodon murskauslaitoksella syntyvää hienoainesjätettä, SLF karkea jätettä ja rejektejä. Nykyinen toiminta-alue alkaa täyttyä ja aluetta on tarpeen laajentaa. Tilaa tarvitaan nykyisten toimintojen lisäksi uusille jätemateriaaleille ja niiden käsittelytoiminnoille. Lisäksi kierrätystoimintaa halutaan kasvattaa.

Hankealue sijaitsee Peittoon teollisuuskaatopaikkojen keskittymässä Porin Ahlaisissa Kellahden kylässä, jossa Stena Recycling Oy:n jätteenkäsittelyalueen lisäksi sijaitsee useita teollisuusjätteen käsittely- ja loppusijoitusalueita. Porin keskusta sijaitsee noin 18 kilometrin etäisyydellä hankealueesta etelään.

Hankealueen kokonaispinta-ala on 19,6 ha ja se koostuu nykyisestä toiminta-alueesta ja kahdesta laajennusalueesta. Nykyisellä toiminta-alueella sijaitsee tavanomaisen jätteen suljettu loppusijoitusalue ja käytössä oleva vaarallisen jätteen loppusijoitusalue. Toiminta-alueelle on suunniteltu jätteenkäsittelyalueen laajennusta. Hankealueen pohjoiselle laajennusalueelle on suunniteltu jätteenkäsittelyä ja eteläiselle alueelle jätteenkäsittelyä sekä loppusijoitusta. Pohjoinen laajennusalue on vielä luonnontilaista metsää, mutta eteläiseltä laajennusalueelta on poistettu puusto.

Arviointohjelma

YVA-ohjelman nähtävillä olo ja yleisötilaisuus:

Arviointiohjelma liitteineen on luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa: www.ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA

Ohjelman paperiversioon voi tutustua 4.3. – 5.4.2021 Porin kaupungin palvelupiste Porinassa sen aukioloaikoina. Palvelupisteen osoite on Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori.

Hanketta ja arviointiohjelmaa esiteltiin koronaepidemian aiheuttamien kokoontumisrajoitusten vuoksi sähköisessä yleisötilaisuudessa keskiviikkona 24.3.2021.

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen:

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Ne on toimitettava viimeistään 5.4.2021 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku


Tämän sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/stenarecyclingpeittooYVA

Julkaistu 22.2.2021 klo 13.22, päivitetty 3.5.2021 klo 10.41