St1 Oy:n Polttonesteterminaali ja laituri - Inkoon Joddböle

Hankkeen kuvaus

St1:llä on suunnitelmissa rakentaa uusi terminaali ja laituri Inkoon Joddbölessä sijaitsevalle satama- ja teollisuusalueelle. Toiminta käsittää terminaalitoiminnot satamassa (laivan purku) sekä kemikaalien varastoinnin ja terminaalitoiminnot. Kemikaalit tuodaan satamaan laivoilla, puretaan, varastoidaan, lisätään tarvittavia lisäaineita ja kuljetetaan eteenpäin maantiekuljetuksina lähinnä Etelä-Suomen alueelle.

YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava on St1 Oy. St1 keskittyy polttoaineiden markkinointiin, öljynjalostukseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan.

Laituria tullaan käyttämään myös Inkoo Shipping Oy:n toimintaan liittyvän kuivarahdin käsittelyyn. Laiturille kulku suunnitellaan turvallisuusmääräykset huomioiden siten, että se palvelee sekä polttonesteterminaalin että Inkoo Shipping Oy:n toimintaa. Uudella laiturilla käsiteltävät lastit ovat saman tyyppisiä bulklasteja kuin Inkoon sataman nykyiselläkin laiturilla käsitellään. Inkoon Shipping Oy:n toimintaan liittyvän tavaran kokonaisvolyymi ei hankkeen myötä kasva, vaan lastit jakautuvat olemassa olevan ja rakennettavan uuden laiturin välille parantaen lastinkäsittelyn ajallista ja logistista joustoa. Polttonesteterminaalin alukset ja Inkoo Shipping Oy:n operointiin liittyvät alukset eivät ole laiturissa samaan aikaan. Alusten saapumista kontrolloidaan sataman nykyisen järjestelmän kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0 0-vaihtoehto: terminaalin ja uuden laiturin rakentamatta jättäminen.
  • VE1: uuden polttonesteterminaalin ja uuden laiturin rakentaminen polttoaineiden ja kuivarahdin lastaukseen ja purkuun nykyisen sataman viereiselle alueelle, jolla sijaitsee nykyään kiviainesvarastointia ja joka on aiemmin louhittu tasaiseksi kentäksi. Tällöin myös hankkeen vaatima varastoalue sijaitsisi tasoitetun kentän alueella. Polttoainevarastojen yhteiskokoon 70 000 m3 + option koko 15 000 m3.

Arviointiohjelma

 

 

 

 

 

Julkaistu 31.3.2020 klo 8.51, päivitetty 10.12.2020 klo 11.00

Julkaisija: