Hyppää sisältöön

Seudullinen maanvastaanottoalue; Hollola, Nastola

 

 

Hankkeen kuvaus: 
Hankkeessa on tarkoitus löytää 1 – 2 maa-ainesten vastaanotto- ja käsittelyaluetta Lahden seudulle. Alue palvelisi pääosin hankkeessa mukana olevien kuntien maa-aineshuoltoa. Maanvastaanottoalueelle tuotaisiin puhtaita rakennustoiminnan ylijäämämaita. Lisäksi alueella varaudutaan vastaanottamaan ja välivarastoimaan puhdasta purkutiiltä ja -betonia, purkuasfalttia, kantoja, louhetta ja pintahumusta, jotka kaikki toimitetaan hyötykäyttöön.

Arvioinnissa tarkastellaan neljää sijaintivaihtoehtoa: Aikkala ja Tuohijärvenkallio Hollolassa sekä Oksjärvi ja vanha kaatopaikka Nastolassa. Kaikissa sijaintipaikoissa tarkastellaan kahta ylijäämämaiden vastaanottokapasiteettia: 480 000 ja 240 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Lisäksi tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämisen vaihtoehtoa.

 

Julkaistu 15.8.2013 klo 16.20, päivitetty 31.12.2015 klo 13.30

Aihealue:
Julkaisija: