Hyppää sisältöön

Seinäjoen voimalaitoksen (SEVO) turvekattilan polttoainemuutokset, Vaskiluodon Voima Oy, Seinäjoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

  • Arviointiselostus
  • Arviointiselostus on nähtävillä: 21.1. - 20.2.2009
  • Kuulutus (23 kB): 16.1.2009
  • Kuulemistilaisuudet: 9.2.2009 klo 18 alkaen Seinäjoella (Vaskiluodon Voima Oy/Seinäjoen voimalaitos, Sevontie 1, 60200 Seinäjoki). 
  • Lausuntopyyntö (20 kB): 19.1.2009
  • Lausuntojen määräaika: 20.2.2009
  • Yhteysviranomaisen lausunto (58 kB): 17.3.2009

Hankkeen kuvaus: 
Vaskiluodon Voima Oy on sähkön ja lämmön tuotantoa harjoittava yhtiö. Yhtiön omistavat Etelä-Pohjanmaan Voima Oy ja Pohjolan Voima Oy tasaosuuksin. Vaskiluodon Voima Oy:llä on kaksi lämpövoimalaitosta, Vaasan Vaskiluodossa ja Seinäjoella. Etelä-Pohjanmaan Voima Oy on sähkönhankintaan erikoistunut yritys, jonka kotipaikka on Vaasa. Pohjolan Voima Oy on valtakunnallinen energiayhtiö, jonka päätuotteet ovat sähkö ja lämpö.

Seinäjoen voimalaitos (SEVO) sijaitsee Seinäjoen kaupungin Soukkajoen kaupunginosassa Kyrkösjärven tekojärven ranta-alueella. Laitos on aloittanut toimintansa vuonna 1990 ja on tyypiltään kiinteitä polttoaineita käyttävä lämpövoimalaitos. Sen polttoaineteho on 325 MW, sähköteho 125 MW ja kaukolämpöteho 100 MW. Nykyisin turvetta on käytetty tyypillisesti noin 800 000 tonnia vuodessa ja biomassoja kuten puuhakkeita, puun kuorta, purua ja ruokohelpiä noin 70 000 tonnia vuodessa. Turpeen osuus voimalaitoksen polttoaineesta on yli 90 %. Seinäjoen voimalaitoksen nykyinen ympäristölupa on myönnetty 26.3.2008.

YVA-menettelyssä nyt arvioitavan hankkeen tavoitteena on monipuolistaa SEVO:n polttoainevalikoimaa, hyödyntää paikallisia polttoaineita ja edistää energiaomavaraisuutta sekä vähentää laitoksen hiilidioksidipäästöjä. Menettelyssä tarkastellaan kahta uutta polttoaineyhdistelmää. Ensimmäisessä vaihtoehdossa polttoaineena olisi turpeen (noin 650 000 t/a) ja biopolttoaineiden (noin 150 000 t/a) rinnalla kaupan ja teollisuuden polttokelpoisista jätteistä ja erilliskerätystä energiajätteestä valmistettuja kierrätyspolttoaineita (noin 50 000 t/a). Toisessa vaihtoehdossa turpeen (noin 630 000 t/a) rinnalla käytettäisiin mahdollisimman paljon biopolttoaineita (noin 300 000 t/a). Hankevaihtoehdot sijoittuvat nykyiselle voimalaitosalueelle. Niihin sisältyy polttoainemuutosten lisäksi esimerkiksi uusien kierrätyspolttoaineiden vastaanotto- ja varastotilojen rakentaminen tai biopolttoaineiden vastaanotto- ja varastotilojen laajentaminen.

Eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset arvioidaan YVA-menettelyssä YVA-ohjelman mukaisesti. Tarkoituksena on selvittää mm. savukaasu- ja vesistöpäästöjen ja kuljetusten ympäristövaikutuksia. Voimalaitoksella syntyvistä jätteistä oleellisimpia ovat tuhkat. Lentotuhkaa syntyy noin 15 000 – 30 000 tonnia ja pohjatuhkaa noin 3 000 – 10 000 tonnia vuodessa.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:
VE 0: Hanketta ei toteuteta ja Seinäjoen voimalaitos toimii nykyisellä tavalla. Turpeen osuus polttoaineiden kokonaisenergian määrästä on noin 85–90 % ja biopolttoaineiden osuus noin 10–15 %. Lisäksi laitoksella käytetään pieniä määriä kevyttä ja raskasta polttoöljyä käynnistys- ja häiriöpolttoaineina.

VE 1: Seinäjoen voimalaitoksen polttoaineet koostuvat turpeesta, biopolttoaineista ja kierrätyspolttoaineista. Turpeen osuus polttoaineiden kokonaisenergian määrästä on tyypillisesti noin 70 – 80 %, biopolttoaineiden noin 10 – 20 % ja kierrätyspolttoaineiden noin 5 – 15 %. Osuudet voivat vaihdella käyttötilanteiden ja biopolttoaineiden saatavuuden mukaan. Kierrätyspolttoaineen osuus kokonaisenergiasta ei kuitenkaan ole suurempi kuin 15 %. Lisäksi laitoksella käytetään pieniä määriä kevyttä ja raskasta polttoöljyä käynnistys- ja häiriöpolttoaineina. 

VE 2: Seinäjoen voimalaitoksen polttoaineet muodostuvat turpeesta ja nykyistä huomattavasti suuremmasta määrästä biopolttoaineita. Turpeen osuus polttoaineiden kokonaisenergian määrästä on tyypillisesti noin 65 – 70 % ja biopolttoaineiden noin 30 – 35 %. Lisäksi laitoksella käytetään pieniä määriä kevyttä ja raskasta polttoöljyä käynnistys- ja häiriöpolttoaineina.

Julkaistu 3.7.2008 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 12.19