Salvor Oy:n käsittelykeskus, Punaisenladonkangas, Haukipudas

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Suunniteltu pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden käsittelykeskus sijaitsee Haukiputaan kunnan kaakkoisosassa, noin kahden kilometrin etäisyydellä Oulun kaupungin ja Kiimingin kunnan rajasta Alakyläntien itäpuolella. Salvor Oy tulee käsittelemään pilaantuneita maita ja teollisuuden jätteitä nykyaikaisilla tekniikoilla (mm. kiinteytys- ja pesutekniikat). Käsitellyt materiaalit hyödynnetään maanrakentamisessa, esimerkiksi käsittelykeskuksen rakenteissa, kaatopaikkojen peittomateriaaleina tai tierakentamisessa. Hyötykäyttöön kelpaamattomat materiaalit sijoitetaan ympäristöluvan vaatimukset täyttävälle kaatopaikalle. Salvor  Oy:n maksimikapasiteetti on noin 200 000 tonnia teollisuuden jätteitä ja pilaantuneita maita vuosittain. Lassila & Tikanoja Oyj tulee käsittelemään kierrätysmateriaaleja sekä yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteitä enimmillään 150 000 tonnia vuodessa. Käsitellyt jätteet hyödynnetään materiaalina tai energiana.  Hyötykäyttöön kelpaamattomat materiaalit loppusijoitetaan ympäristöluvan mukaiselle kaatopaikalle.

Arvioitavat vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0), jossa pilaantuneiden maiden sekä yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuuden jätteiden käsittely jatkuu nykyisellään eikä käsittelykeskusta rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1), jossa rakennetaan Salvor Oy:n käsittelykeskus pilaantuneille maille ja teollisuuden jätteille sekä Lassila & Tikanoja Oyj:n kierrätysmateriaalin ja yhdyskunta-, rakennus- ja teollisuusjätteen käsittelytoiminnot Salvor Oy:n käsittelykeskuksen alueelle.
  • Vaihtoehto 2 (VE2), jossa rakennetaan Salvor Oy:n käsittelykeskus pilaantuneille maille ja teollisuuden jätteille.

 

Julkaistu 31.7.2007 klo 0.00, päivitetty 18.12.2015 klo 13.38