Hyppää sisältöön

Salvor Oy, Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden sivutuotteiden käsittelykeskus Stormossenin alueella Mustasaaren kunnassa

Arviointiohjelma

Bedömningsbeskrivningen

Hankkeen kuvaus: Stormossen ja Salvor Oy ovat aloittamassa yhteistyötä pilaantuneiden maiden ja teollisuuden sivutuotteiden käsittelykeskuksen sijoittamisesta jätelaitoksen alueelle. Tavoitteena on turvata teollisuuden sivutuotteiden ja pilaantuneiden maiden asianmukaiset ja riittävät käsittelymahdollisuudet sekä tehostaa materiaalien käsittelytoimintaa. Teollisuuden sivutuotteiden ja pilaantuneiden maiden käsittely vaatii erityisosaamista, jota Salvor Oy voi tarjota jätehuoltoyhtiölle. Lisäksi jätehuoltoyhtiön nykyinen kapasiteetti ei ole riittävä massojen käsittelyyn. Käsiteltyjä massoja voidaan käyttää luonnon kiviainesten sijasta mm. kaatopaikan rakenteissa tai teiden rakentamisessa. Käsittelykeskukseen otetaan vastaan ja käsitellään vuodessa enimmillään noin 125 000 tonnia teollisuuden sivutuotteita ja pilaantuneita maita.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0; Pilaantuneiden maiden käsittelytoiminta jatkuu Stormossenin alueella nykyisellään.
  • Vaihtoehto 1; Uuden kierrätysalueen perustaminen pilaantuneille maille ja teollisuuden sivutuotteille, jolloin massoja käsitellään enimmillään 125 000 tonnia.
  • Vaihtoehto 2; Uuden kierrätysalueen perustaminen pilaantuneille maille, jolloin massoja käsitellään enimmillään 50 000 tonnia.

 

Julkaistu 20.4.2005 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.04