Salvor Oy, Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden käsittelykeskus, Heinsuo, Kotka

Salvor Oy, Pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden käsittelykeskus, Heinsuo, Kotka

 

Hankkeen kuvaus

Salvor Oy suunnittelee pilaantuneiden maiden ja teollisuuden jätteiden käsittelykeskusta. Hanke alue sijaitsee Kotkaan Heinsuon suljetun kaatopaikan pohjoispuolella, noin 500 metriä Pyhtään kunnan rajasta itään. Hankkeen tarkoituksena on tarjota Kymenlaaksossa riittävästi käsittelykapasiteettia teollisuuden jätteiden ja pilaantuneiden massojen käsittelyyn. Hankesuunnitelman mukaan alueella hyödynnetään, käsitellään sekä loppusijoitetaan jatkossa teollisuuden ja voimalaitosten jätteitä ja ongelmajätteitä, kuten tuhkia, kuonia ja erilaisia prosessijätteitä sekä epäorgaanisilla ja orgaanisilla haitta-aineilla pilaantuneita maita, lietteitä ja sedimenttejä. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan laitos voi vastaanottaa vuosittain massoja noin 125 000 tonnia.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0; Pilaantuneiden maiden käsittelytoiminta jatkuu nykyisellään Kymenlaaksossa ja materiaaleja kuljetetaan käsiteltäväksi osin myös alueen ulkopuolelle Salvor Oy:n muihin käsittelykeskuksiin.

Vaihtoehto 1; Uuden käsittelyalueen perustaminen pilaantuneille maille ja teollisuuden jätteille, jolloin massoja käsitellään enimmillään 125 000 tonnia.

Vaihtoehto 2; Uuden kierrätysalueen perustaminen pelkästään pilaantuneille maille, jolloin massoja käsitellään vuositasolla enimmillään 50 000 tonnia.

 

 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on saapunut: 8.12.2005
 • kuulutus arviointiohjelmasta: 12.12.2005 - 10.2.2006
 • kuulutus on nähtävillä Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan virastojen ilmoitustauluilla sekä Kymen Sanomissa 11.12.2005
 • Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä:
  - Kotkan kaupungintalolla,  Kustaankatu 2, Kotka
  - Kotkan kaupungin ympäristövirastossa,  Kotkantie 6, Kotka
  - Pyhtään kunnanvirastossa, os. Siltakyläntie 175, Pyhtää
  - Kotkan pääkirjastossa,  Kirkkokatu 24, Kotka
  - Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonnassa, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola.
 • Yva-ohjelma on nähtävillä lisäksi internetsivuilla www.salvor.fi
 • Yleisötilaisuus: 14.12.2005 klo 18.00, Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2
 • yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 10.3.2006
 • YVA-selostus saapunut 31.7.2006
 • Kuulutus arviointiselostuksesta 14.8. - 6. 10.2006 ja Kymen Sanomissa 14.8.2006
 • YVA-selostukseen voi tutustua
  - Kotkan kaupungintalo,  Kustaankatu 2, Kotka
  - Kotkan kaupungin ympäristövirasto,  Kotkantie 6, Kotka
  - Pyhtään kunnanvirasto, os. Siltakyläntie 175, Pyhtää
  - Kotkan pääkirjasto,  Kirkkokatu 24, Kotka
  - Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen neuvonta, Kauppamiehenkatu 4, Kouvola.)
  - http://www.salvor.fi/ajankohtaista/
 • Yleisötilaisuus YVA-selostuksesta on pidetty Seuratalo Tapiolassa 5.6.2006
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta (pdf):  5.12.2006

 

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 12.44, päivitetty 5.6.2019 klo 7.38