Hyppää sisältöön

Saaristokadun rakentaminen, Kuopio

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Saaristokadun ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 71 kt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 96 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Saaristokadun ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 99 kt)

Hankkeen kuvaus

Kuopion kaupungin tavoitteena on luoda Saaristokadun avulla kaupunki veden äärelle, eli ns. Saaristokaupunki, jonka kaupunginosat sijaitsevat n. 3-8 km etäisyydellä keskustasta sen eteläpuolella. Pääliikenneyhteys Saaristokaupunkiin tulisi olemaan edellä mainittu Saaristokatu.

Saaristokatu on suunniteltu rakennettavaksi Tasavallankadulta Kumpusaareen ja Pölhönsaaren kautta Käränkään ja sieltä Lehtoniemen länsipuolta myöten Keilankantaan. Saaristokadun kokonaispituus on noin 5 km. Vesistöosuus Kumpusaaresta Käränkään on alustavissa suunnitelmissa suunniteltu matalikkoja seuraillen siten, että osa kadusta sijoittuu rakennettaville penkereille ja osa rakennettaville silloille, joiden alikulkukorkeus on 3-6 metriä. Pölhönsaaren ja Kaivannonlahden välinen osuus kadusta on suunniteltu kapeana ja matalana maisemakatuna, jolla ajonopeudet ovat enintään 40 km/h.

Saaristokadun rakentaminen muuttaa nykyisiä vesiliikennereittejä ja väyliä siten, että Keilankantaan rakennetaan kanava, johon on tarkoitus ohjata Rauhalahteen menevä laivaliikenne, koska Saaristokatu Kumpusaaren ja Kärängän väliseltä osuudelta ei anna kaikilta osin mataline alikulkukorkeuksineen mahdollisuutta kulkea nykyisiä vesiliikenneväyliä.
Keilankannan kanavan ylittävän sillan alikulkukorkeus tulisi olemaan 16 metriä ja sillan pituus tulisi olemaan 100 metriä.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointi on esitetty tehtäväksi kahdelle eri vaihtoehdolle:

  • Saaristokatu rakennetaan, vaihtoehto 1. Saaristokatu rakennetaan osayleiskaavaluonnoksessa osoitetulle paikalle. Katu toteutetaan kapeana ja matalana maisemakatuna, jolla ajonopeudet ovat alhaisia. Pölhönsaaren ja Kaivannonlahden välisellä katuosuudella nopeusrajoitus tulisi olemaan 40 km/h. Kadun rakentamisella on kaksi eri linjausvaihtoehtoa Kumpusaaren ja Pölhönsaaren välisellä osuudella sekä erilaisia silta- ja tasausratkaisuja. Keilankanta avataan kanavaksi laivareittejä varten.
  • Saaristokatua ei rakenneta ja Saaristokaupunki jää toteutumatta, vaihtoehto 0+. Saaristokatua ei rakenneta, jolloin myös Saaristokaupunki jää toteutumatta. Tällöin kaupungin kasvualueet laajenevat Rautaniemen ja Lehtoniemen lisäksi Hiltulanlahteen. Samalla kerrostaloasuntojen osuus em. alueilla pienenee.
Julkaistu 7.4.2003 klo 8.00, päivitetty 1.3.2019 klo 13.01