Hyppää sisältöön

Ruskon jätekeskuksen laajennus, Oulu

Hankkeen kuvaus

Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksen laajennushanke sijoittuu Oulun kaupungin Ruskon kaupunginosaan noin 6 km kaupungin keskustasta koilliseen nykyisen jätekeskuksen välittömään yhteyteen sen koillis-, itä- ja kaakkoispuolelle. Laajennushankkeen tarkoituksena on turvata Oulun kaupungissa ja yhteistyökunnissa muodostuvan jätteen sujuva käsittely ja loppusijoitus tällä hetkellä käytössä olevan kaatopaikkatilan loputtua. Laajennusosa mahdollistaisi jätteiden sijoittamisen Ruskoon ainakin vuoteen 2035–2045 saakka. Liikenne jätekeskukseen kulkee Raitotiehen liittyvän Ruskonniityntien kautta.

Laajennusalueelle arvioidaan sijoitettavan vuosittain enintään 70 000 tonnia jätettä, josta on materiaali- ja energiahyötykäyttöön kelpaamatonta yhdyskuntien sekajätettä noin 20 000 tonnia, teollisuuden ja rakennustoiminnan polttoon kelpaamatonta jätettä noin 20 000 tonnia ja mahdollisia jätteenpolttolaitoksen tuhkia noin 30 000 tonnia. Loppusijoitettavan jätteen määrään ja laatuun vaikuttaa vuoden 2012 jälkeen Oulussa käyttöön otettava jätteenpolttolaitos. Jätteenpolttolaitoksen tuhkat on tarkoitus sijoittaa ensisijaisesti Välimaalle rakennettavaan jätekeskukseen, mutta tuhkan vastaanottoon varaudutaan myös Ruskon laajennushankkeessa. Tuhkasta on pääosa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoitettavaa pohjatuhkaa (noin 23 000 t/a) ja loppuosa ongelmajätteeksi luokiteltavaa lentotuhkaa ja savukaasujen puhdistuksessa syntyvää jätettä (noin 7 000 t/a).

Ruskon jätekeskus sijaitsee Kuivasojan valuma-alueella (84.112) siten, että hankealuetta lähin vesistö on Lopakkaoja, joka laskee Laholaisojaan ja edelleen Kuivasjärveen ja siitä Perämereen.

Vaihtoehdot

  • Vaihtoehto + (VE+): Jätekeskusta ei laajenneta. Nykyinen kaatopaikkakapasiteetti riittää vuoteen 2018, jonka jälkeen jätteet kuljetetaan loppusijoitettavaksi muualle.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Jätekeskusta laajennetaan koillis-, itä- ja kaakkoispuolelle. Lisäpinta-ala on 29 ha, jolloin täyttötilavuutta riittää arviolta noin vuoteen 2045 saakka. Laajennusalueelle rakennetaan tavanomaisen jätteen ja mahdollisesti ongelmajätteen kaatopaikat ja mahdollisesti jätteiden käsittely- ja varastointialueita. Laajennus edellyttää Lopakkaojan uudelleen linjausta ja voimajohtolinjan siirtoa.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Jätekeskusta laajennetaan koillis- ja kaakkoispuolelle. Lisäpinta-ala on 17 ha, jolloin täyttötilavuutta riittää arviolta noin vuoteen 2035 saakka. Laajennusalueelle rakennetaan tavanomaisen jätteen ja mahdollisesti ongelmajätteen kaatopaikat ja mahdollisesti jätteiden käsittely- ja varastointialueita. Laajennus edellyttää Lopakkaojan uudelleen linjausta.

 

Julkaistu 28.11.2011 klo 10.02, päivitetty 18.12.2015 klo 13.24

Aihealue: