Hyppää sisältöön

Rudus Oy:n Lempäälän Sääksjärven kiviainestenotto ja kiviainesjätteen käsittely

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Hanke sijaitsee lähellä Lempäälän Sääksjärven taajamaa sekä Pirkkalan ja Tampereen kuntarajoja. 70 hehtaarin hankealueelta otetaan kiviaineksia 500 000 m3ktr (miljoonaa kiintokuutiometriä) vuodessa. Hankealueelle tuodaan lisäksi murskattavaksi vuosittain ylijäämälouhetta 500 000 tonnia sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätettä 100 000 tonnia. Kuljetusreitti alueelle on Sääksjärven taajaman kautta Rajajärventietä. Toimintaa ja kuljetuksia on arkipäivisin ympäri vuoden, ja ne jatkuvat alueella VE1:ssä 30 vuotta ja VE2:ssa 15 vuotta.

Vaihtoehto VE0. Hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE1. Kiviaineksen ottomäärä on 14 milj. m3ktr, +121 - +130 tasoon asti.

Vaihtoehto VE2. Kiviaineksen ottomäärä on 5–6 milj. m3ktr, +132 - +140 m tasolle asti.

Vaihtoehto VE3. Kuten VE1 ja lisäksi kiviaines- ja asfalttijätteen murskaus ja varastointi.

Vaihtoehto VE4. Kuten VE2 ja lisäksi kiviaines- ja asfalttijätteen murskaus ja varastointi.

Lisäksi vaihtoehdoissa 1–4 tarkastellaan alavaihtoehtona tilannetta, jossa hankkeessa on käytössä: a) 1 murskauslaitos; b) 2 murskauslaitosta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus:

 

 

 

Julkaistu 9.6.2010 klo 1.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.43

Julkaisija: