Hyppää sisältöön

Rudus Oy:n Hollolan Korkeamäen kiviainestoiminta, Hollola

Hankkeen kuvaus

Rudus Oy suunnittelee Hollolan kunnan Korkeamäen alueen toiminnan laajennusta. Hankkeeseen sisältyy kiviaineksen ottoa ja jatkojalostusta sekä tukitoimintoalue. Lisäksi hankealueella käsitellään kierrätyskiviaineksia, ja louhoksen loppukäyttömuotona tarkastellaan pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottoa.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-ohjelmavaiheessa hankkeella oli kolme vaihtoehtoa, YVA-selostuksessa vaihtoehtojen määrää on lisätty viiteen. Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

 • VE 0+: Hankkeen toteuttaminen nykyisten lupapäätösten mukaisessa laajuudessa. Ottoalueen koko on yhteensä 14 ha ja ottomäärä 2,1 miljoonaa km3. Vaihtoehtoon ei sisälly uusia suunnittelualueelle kohdistuvia maa-aines- tai ympäristölupia.
 • VE 1: Kiviainesottoalueen laajentamisen nykyiseltä ottoalueelta laajennusalueelle kohti kaakkoa siten, että. ottoalueiden koko on yhteensä 30 ha ja ottomäärä 5,6 miljoonaa km3. Louhinta- ja suoja-alueille (27 ha) on suunniteltu maanvastaanottoa yhteensä 4,4 miljoonaa km3.
 • VE 2: Kiviainesten ottotoiminta ulotetaan syvemmälle louhintatasolle kuin VE 1:ssä. Samalla alueen maantäyttötilavuus kasvaa siten, että ottoalueen koko on yhteensä 30 ha ja ottomäärä 10,2 miljoonaa km3. Vaihtoehdossa on maantäyttöä 33 ha:n alueella 8,4 miljoonaa km3.
 • VE 3: Kuten VE 1, mutta kiviaineksen kierrätystoiminta on sijoitettu eri kohteeseen, hankealueen pohjoisosaan. Maanvastaanottoaluetta vaihtoehdossa on 32 ha ja täyttötilavuus 6,0 miljoonaa km3.
 • VE 4: Kalliota louhitaan syvältä VE 2:n tapaan. Kiviaineksen kierrätystoiminta on sijoitettu kuten VE 3:ssa. Maantäyttöä on 37 ha:n alueella yhteensä 11,5 miljoonaa km3.

Arviointiohjelma

 • Arviointiohjelma saapunut 3.2.2014, YVA-ohjelma (pdf 3 167 kt)
 • Arviointiohjelma nähtävillä 12.2.-11.4.2014 Hollolan kunnanvirastossa, Virastotie 3, ja Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31
 • Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf) 6.2.2014
 • Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään keskiviikkona 19.2.2014 klo 18.00 alkaen Jokimaan ravikeskuksen kahviossa, osoite Jokimaankatu 6, Lahti
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf) 6.2.2014
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 11.4.2014
 • Lausunto arviointiohjelmasta (pdf) 7.5.2014

Arviointiselostus

 • YVA-selostus sivut 1-45 (pdf 7 Mt), sivut 46-113 (pdf 6,5 Mt), sivut 114-203 (pdf 4,8 Mt) YVA-selostuksen liitteet 1-5 (pdf 5,4 Mt)
 • Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf) ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä 1.7.–31.8.2015 Hollolan kunnanvirastossa, Virastotie 3, ja Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31. YVA-selostus on nähtävillä myös Hollolan kunnankirjastossa, Nuottikuja 2, ja Lahden kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 31
 • Hanketta ja arviointiselostusta esitellään tiistaina 11.8.2015 klo 18.00 alkaen Jokimaan ravikeskuksen kahviossa, osoite Jokimaankatu 6, Lahti
 • Lausuntopyynto arviointiselostuksesta (pdf) 24.6.2015
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 31.8.2015
 • Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) 21.10.2015
Julkaistu 4.2.2014 klo 16.33, päivitetty 12.8.2016 klo 14.30

Julkaisija: