Hyppää sisältöön

Riikinnevan jätelaitos, Leppävirta

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Riikinnevan jätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 182 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Riikinnevan jätelaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 181 kt)

Hankkeen kuvaus

Varkauden Seudun Jätehuollon ja Tieliikelaitoksen tarkoituksena on laajentaa Riikinnevan alueella pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyä koskemaan myös ongelmajätteiksi luokiteltaviin pilaantuneisiin maa-aineksiin ja muuhun pilaantuneiden maiden käsittelyyn sekä laajentaa toimintaa alueella koskemaan myös teollisuuden sivutuotteiden varastointia ja käsittelyä sekä teollisuusjätteen loppusijoittamista.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa:

  • Toimintojen osittainen lakkauttaminen, vaihtoehto 0. Riikinnevan jätekeskuksella ei toteuteta uusia hankkeita. Nykyiset toiminnat jatkavat olemassa olevien ja uusittavien ympäristölupien turvin mukaan lukien tavanomaiseksi jätteiksi luokiteltavien pilaantuneiden maiden loppusijoitus. Kaatopaikka suljetaan tällöin viimeistään vuonna 2007, koska nykyinen kaatopaikka ei täytä valtioneuvoston päätöksen kaatopaikoista (861/1997, muutos 1049/1999) mukaisia kaatopaikoilta vaadittavia pohjarakennevaatimuksia.
  • Uudet teollisuuden- ja ongelmajätteen alueet ja toiminnot, vaihtoehto 1. Riikinnevan kaatopaikan käytettävissä oleva ja suunniteltu täyttötilavuus käytetään kokonaan hyväksi. Riikinnevalla ryhdytään käsittelemään ja sijoittamaan teollisuusjätettä sekä myös ongelmajätteiksi luokiteltuja maa-aineksia.
  • Uudet yhdyskunta-, teollisuus- ja ongelmajätteiden alueet ja toiminnot, vaihtoehto 2. Nykyisin käytössä oleva yhdyskuntajätteen kaatopaikka suljetaan viimeistään 2007 ja otetaan käyttöön uusi yhdyskuntajätteen loppusijoitusalue ja ryhdytään käsittelemään ja sijoittamaan teollisuusjätteitä sekä ongelmajäteiksi luokiteltavia pilaantuneita maa-aineksia.
Julkaistu 7.3.2003 klo 8.00, päivitetty 17.6.2013 klo 8.25

Aihealue: