Hyppää sisältöön

Riikinnevan ekovoimalaitos, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 234 kt)

Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus (pdf, 10,2 Mt)

Liite Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, savukaasupäästöt (pdf, 562 kt)

Liite Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, ympäristömeluselvitys (pdf, 2 Mt)

Liite Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen, luontoselvitys (pdf, 3,7 Mt)

Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf, 49 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 46 kt)

Riikinnevan ekovoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 8,2 Mt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 46 kt)

Hankkeen kuvaus

Navitas Kehitys Oy on aloittanut yhdessä Itä- ja Keski-Suomen alueidenjäteyhtiöiden ja Varkauden Aluelämpö Oy:n kanssa Leppävirran Riikinnevan jätelaitosalueelle sijoittuvan Ekovoimalaitoshankkeen suunnittelun. Jätelaitos sijaitsee Leppävirran kunnassa noin 6 km etäisyydellä Varkauden kaupungista pohjois-luoteeseen. Jätelaitosalue rajoittuu etelässä Joroisten kunnan rajaan. Voimalaitos on pääasiassa syntypaikkalajittelua yhdyskuntajätettä hyödyntävä lämmön- ja sähköntuotantolaitos. Laitoksessa voidaan hyödyntää myös rakennusjätettä ja jätepuuta sekä mahdollisesti kyllästettyä puuta ja sairaalajätettä. Laitoksen polttoteho on enintään 66 MW. Laitoksessa polttoaineena hyödynnettävät jätteet kerätään Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilta.

Voimalaitoksen ensisijaisena tavoitteena on lisätä Itä- ja Keski-Suomen alueella toimivien jätehuoltoyhtiöiden syntypaikkalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämistä sekä turvata Varkauden kaupungin tarvitseman kaukolämmön tuotanto.

Arvioitavat vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Arinatekniikkaan perustuvan kaukolämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö.
  • Vaihtoehto VE2: Leijutekniikkaan perustuvan kaukolämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen sekä jätteen esikäsittelylaitoksen rakentaminen ja käyttö.
Julkaistu 14.5.2012 klo 8.00, päivitetty 13.6.2013 klo 13.44

Aihealue: