Remeo Oy:n kierrätyslaitos, Vantaa

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Remeo Oy suunnittelee kierrätysmateriaalien käsittelytoiminnan keskittämistä Vantaan Långmossebergeniin voimalaitoksen itäpuolelle. Mekaanista lajittelulaitosta suunnitellaan noin viiden hehtaarin alueelle. Laitos käsittelee pääasiassa rakennusmateriaalia, energiajaetta sekä kaupan ja teollisuuden kierrätysmateriaalia. Alueelle suunniteltuja toimintoja ovat lisäksi kierrätettävän betonin ja tiilen sekä puuaineksen vastaanotto ja käsittely. Laitoksen kapasiteetti käsitellä materiaaleja on enintään 340 000 tonnia vuodessa. Laitoksella pyritään mahdollisimman suureen kierrätysmateriaalien talteenottoon. Lajittelusta jäljelle jäävä materiaali toimitetaan edelleen poltettavaksi.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenetelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0 (VE 0): Hanketta ei toteuteta lainkaan.
  • Vaihtoehto 1 (VE 1): Hankealueelle (5 ha) rakennetaan materiaalien käsittelylaitos, jonka vastaanottomäärä on enimmillään 340 000 tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2): Hanke toteutetaan muuten VE1:n mukaisesti, mutta laitoksella ei vastaanoteta ja käsitellä kaupan ja teollisuuden sivuvirtoja (50 000 t/a) eikä betonia ja tiiliä (50 000 t/a). Kokonaismäärä olisi enintään 240 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 3.12.2018 - 31.1.2019 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Helsingin kaupungintalo, kirjaamo, Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki
  • Vantaan kaupunki, Länsimäen kirjasto, Suunnistajankuja 2, 01280 Vantaa
  • Vantaan kaupunki, Maankäytön asiakaspalvelu, Kielotie 13, 01300 Vantaa

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään avoin yleisötilaisuus tiistaina 18.12.2018 klo 18.00 - 20.00 Länsimäen koulun auditoriossa, Pallastunturintie 27, 01280 Vantaa.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 31.1.2019 joko sähköisesti kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B 5. krs. Itä-Pasila, Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa Remeon kierrätyskeskuksen YVA/Erika Heikkinen.

 

 

Julkaistu 26.11.2018 klo 13.55, päivitetty 26.11.2018 klo 13.51

Julkaisija: