Refeco Oy:n Nokian ECO3 -alueelle sijoittuva jätteenkäsittelylaitos, Nokia

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaava suunnittelee Nokian ECO3-alueelle Koukkujärventien läheisyyteen jätteenpolttolaitosta, jossa rakennuspurkujätteen käsittelyssä muodostuvaa seulan alitetta poltetaan korkeassa lämpötilassa. Lopputuote on pinnaltaan lasittunut rae eli granulaatti.

Alustavan suunnitelman mukaan tämä sintrauslaitos koostuu vastaanottohallista, tuotantohallista, savukaasujen puhdistuslaitteistosta sekä umpinaisesta sintratun materiaalin betonibunkkerista. Varasto- ja tuotantohalli ovat alipaineistettuja. Niiden poistoilmat johdetaan uunin palamisilmaksi, puhdistetaan samalla tavoin kuin muutkin savukaasut sekä johdetaan ulkoilmaan laitoksen piipun kautta. Savukaasun lämpöä voidaan ottaa talteen.

Hanke edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamista, koska laitos käsittelee muuta kuin vaarallista jätettä yli 100 tonnia päivässä sekä vaarallista jätettä. YVA-menettelyssä arvioidaan toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä lisätään kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia suunnitteluun.

Arvioitavat vaihtoehdot

Laitoksen polttoaineteho on enintään 10 MW. Laitos toimii hankkeen molemmissa vaiheissa jatkuvasti seitsemän päivää viikossa ja 24 tuntia/vrk.

  • Vaihtoehto 0. Hanketta ei toteuteta ECO3-alueelle.
  • Vaihtoehto 1. Tilanne, kun laitos käynnistyy. Laitos vastaanottaa seulan alitetta 70 000 ja öljyjätettä 10 000 tonnia vuodessa, ja sintrauslaitoksessa muodostuu granulaattia (jätettä) 14 000–28 000 tonnia vuodessa.
  • Vaihtoehto 2. Laitoksen maksimikapasiteetti esimerkiksi 10 vuoden päästä. Laitos vastaanottaa seulan alitetta 100 000 ja öljyjätettä 20 000 tonnia vuodessa, ja sintrauslaitoksessa muodostuu granulaattia (jätettä) 20 000–40 000 tonnia vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma ja kuulutus ovat luettavissa 8.7.-31.8.2020 seuraavissa paikoissa:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere
  • Nokialla: kirjasto- ja kulttuuritalo Virta, Härkitie 6 sekä kaupunginvirasto, Harjukatu 21
  • Ylöjärvellä: kirjasto Leijan asiakaspalvelupiste Koivumäentie 2, ja kaupungintalo, Kuruntie 14
  • Pirkkalassa: pääkirjasto, Suupantori 2 ja kunnan asiointipiste, Koulutie 1
  • Tampereella: palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2B ja pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2

Yleisötilaisuuden korvaavat materiaalit

Arviointiohjelmasta ei järjestetä yleisötilaisuutta koronatilanteen vuoksi. Hanketta, YVA-menettelyä ja osallistumista esitellään alla olevissa materiaaleissa.

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä tällä verkkosivuilla (www.ymparisto.fi/RefeconsinjätteenkäsittelylaitosYVA) . Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.8.2020 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/2192/2020.

 

 

Julkaistu 24.6.2020 klo 11.52, päivitetty 2.10.2020 klo 9.24

Julkaisija: