Hyppää sisältöön

Rautaruukki Oyj, Raahen tehtaan kaatopaikka, Raahe

Hankkeen kuvaus

Rautaruukin Raahen tehtaalla syntyy teräksen valmistuksen ohessa tavanomaiseksi jätteeksi luokiteltavia lietteitä ja pölyjä noin 84 000 tonnia vuodessa. Ne on läjitetty tähän saakka tehdasalueella sijaitsevalle rajatulle alueelle penkkaan ja lietealtaisiin. Jatkossa lietteet ja pölyt on sijoitettava kaatopaikalle, jonka pohjarakenteet, vesien keräys ja tarkkailu täyttävät nykyiset kaatopaikoilta edellytettävät vaatimukset. "Uuden kaatopaikan YVA-hankkeen" tarkoituksena on vertailla kaatopaikan perustamisen ja sen sijainnin eri toteutusvaihtoehtoja sekä arvioida niiden ympäristövaikutuksia. Tarkasteltavat vaihtoehdot sijaitsevat tehdasalueella. Tarkastelussa huomioidaan nykyisen läjitysalueen sulkeminen ja sen vaadittavien pintarakenteiden hyödyntäminen uuden kaatopaikan pohjarakenteina.

Teknisenä vaihtoehtona tarkastellaan masuunien ja konvertterin kaasunpesulietteiden käsittely eli ns. märkä- ja kuivaläjitys. Tällä hetkellä masuunien kaasunpesulietteen kiintoainepitoisuus on noin 1-2 % ja se pumpataan läjitysalueelle putkiston kautta. Konvertterin kaasunpesulietteen kiintoainepitoisuus on noin 50 % ja se kuljetetaan läjitysalueelle autolla. Vaihtoehtojen vertailun perusteella valitaan sopiva ratkaisu uuden kaatopaikan toteuttamiseksi.

Arvioitavat vaihtoehdot:

  • Vaihtoehto 1 (VE1), jossa uusi kaatopaikka rakennetaan osittain nykyisen läjitysalueen päälle ja uudelle alueelle.
  • Vaihtoehto 2 (VE2), jossa uusi kaatopaikka rakennetaan kuonakentälle.

Lisäksi tarkastellaan teknisenä ratkaisuna masuunin kaasunpesulietteen sekä konvertterikaasun pesulietteen osalta kuiva- ja märkäläjitykset. Vaihtoehdossa 1 käsitellään sekä kuivaläjitys (TVE 1) ja märkäläjitys (TVE 2). Vaihtoehdossa 2 tarkastellaan vain lietteiden kuivaläjitys.

 

Julkaistu 27.12.2006 klo 0.00, päivitetty 31.1.2019 klo 19.26