Ratahallintokeskus, Rataosan Seinäjoki - Oulu palvelutason parantaminen (tasonnosto)

Arviointiohjelma

Hankkeen kuvaus: Seinäjoen ja Oulun välinen rata on osa valtakunnallista päärataa ja yleiseurooppalaista TEN- rautatieverkkoa. Se on avattu liikenteelle noin sata vuotta sitten. Rataosa on vilkas henkilö- ja tavaraliikenteen yksiraiteinen, sähköistetty, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu rata, jonka pituus on 335 kilometriä. Rataosa on perusparannettu 1960- ja 70 -luvuilla. Päällysrakenne on huonossa kunnossa, mikä näkyy runsaana kunnossapitotarpeena. Rataosan kapasiteetti on erityisesti yöaikana täysimittaisesti käytössä. Tavaraliikenteen on ennustettu lisääntyvän voimakkaasti ja myös henkilöjunien lukumäärä lisääntyy. Seinäjoki-Kokkola – rataosuus, jossa pohjoiseen ja etelään menevät tavara- ja yöjunat kohtaavat, on ruuhkainen ja häiriöherkkä. Palvelutason parantaminen sisältää nykyisen radan korjauksen (ikääntyneiden ratarakenteiden, kuten rumpujen, raidesepelin, ratapölkkyjen ja kiskojen uusimisen) lisäksi kaikkien tasoristeysten poiston ja uusien kaksoisraiteiden rakentamisen. Lisäksi parantamiseen sisältyy muutoksia kaikilla liikennepaikoilla.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • VE 0+ (hankkeen toteuttamatta jättäminen, nykyisen radan kunnossapito nykyisen kunnon ylläpitämiseksi)
  • VE 1 (tasonnosto Seinäjoki-Oulu, joka sisältää noin 68 kilometriä kaksoisraidetta sekä rataoikaisuja)
  • VE 2 (tasonnosto Seinäjoki-Oulu, joka sisältää kaksoisraiteen koko rataosalle vaiheittain toteutettuna sekä sekä rataoikaisuja)

Arviointiselostus

 

Julkaistu 12.4.2005 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.05