Hyppää sisältöön

Pyöriäsuon turvetuotantoalue, Ranua

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Pyöriäsuo sijaitsee Ranuan kunnassa noin 2 km Ranuan kuntakeskuksesta lounaaseen, Heinisuon kylän pohjoispuolella. Hankealue sijoittuu Kuivajoen vesistöalueelle Kivijokeen laskevan Heinijoen valuma-alueelle. Alueen lounaispuolella on Litokairan Natura-alue ja Lapiosuon aarnialueen soidensuojeluohjelma-alue. Turvetuotantokäyttöön suunnitellaan otettavaksi 157-165 hehtaaria. Hankealue on osin metsäojitettua aluetta, jossa on paikoin pieniä alueita puutonta avosuota. Hankkeen tarkoituksena on ottaa Pyöriäsuo turvetuotantokäyttöön ja tavoitteena on tuottaa pääasiassa energiaturvetta teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön. Energiaturve käytettäisiin pääosin Rovaniemen, Kemin ja Tornion energiantuotantolaitosten polttoaineena. Arvioitu toiminta-aika on 20-30 vuotta. Vuosittainen tuotantomäärä olisi keskimäärin noin 80 000 m3. Kuljetus tapahtuisi olemassa olevia teitä pitkin kantatielle 78 ja edelleen Rovaniemen tai Kemin suuntaan.

Hankkeessa arvioidaan seuraavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0, Turvetuotantohanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1, Ympärivuotinen pintavalutus

Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan 7,2 ha:n pintavalutuskentälle ympärivuotisesti.

Vaihtoehto 2, Sulan maan aikainen kemikalointi, talvella laskeutusaltaat ja virtaamansäätö

Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan kemikalointiaseman kautta sulan maan aikana. Pakkaskautena kuivatusvedet johdetaan laskeutusaltaiden ja virtaamansäädön kautta laskuojaan.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on kaksi alavaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan tuotantoalan sekä lähimmän asutuksen välisen etäisyyden osalta.

A. Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella 165,1 ha

B. Hanke toteutetaan 157,3 ha:n alueella, asutus huomioidaan tuotantoalueen rajauksessa

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 tuotantomenetelmänä käytetään pääasiassa haku-menetelmää. Tapauskohtaisesti voidaan käyttää myös mekaanista kokoojavaunua, palaturvemenetelmää ja imuvaunua.

Vaihtoehdoissa 1  ja 2 vedet johdetaan laskuojan kautta reittiä Heinioja-Heinijoki-Kivijoki.

 

Julkaistu 17.6.2009 klo 14.51, päivitetty 8.12.2015 klo 14.56

Julkaisija: