Hyppää sisältöön

Pyhänselkä-Nuojua 400+100 kV:n voimajohtohanke, Muhos, Vaala, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee uutta Muhoksen Pyhänselän ja Vaalan Nuojuan välistä voimajohtoyhteyttä. Tarkasteltavat voimajohtoreitit sijoittuvat Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien alueille. Valittavasta reittivaihtoehdosta riippuen voimajohtoyhteyden kokonaispituudeksi tulee noin 45 km.

Tarkasteltava voimajohtoreitti jakaantuu kolmeen reittiosuuteen:
Pyhänselän ja Kapustasuon välilläosuudella A voimajohtoreitti sijoittuu nykyisten voimajohtojen rinnalle, näiden itäpuolelle. Reittiosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.

Kapustasuon ja Nuojuan sähköaseman välinen reittiosuus B sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon Pyhänkoski-Nuojua rinnalle. Tällä osuudella tarkastellaan kahta vaihtoehtoista reittiä B1 ja B2. Vaihtoehto B1 sijoittuu nykyisen voimajohdon itäpuolelle ja B2 nykyisen voimajohdon länsipuolelle. Molempien reittiosuuksien pituus on noin 37 kilometriä.

Nuojuan läheisyydessä Askolanniemellä reittiosuuden B loppuosa ennen sähköasemalle saapumista on merkitty niin sanottuna selvitysalueena, jonka johtojärjestelyt tarkentuvat yleissuunnitteluvaiheessa. Selvitysalueella nykyisen voimajohdon johtoalueeseen yhtyy Petäjävesi-Nuojua 220 kilovoltin voimajohto. Selvitysalueen pituus on noin 800 metriä.

Lisäksi nykyinen noin kahden kilometrin pituinen voimajohtoliityntä (osuus C) Utasen sähköasemalle korvataan uudella liitynnällä. Nykyisen 2x220 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolelle rakennetaan uusi 2x110 kilovoltin voimajohto hyödyntäen nykyistä johtoaluetta. Rakentamisen jälkeen nykyiset voimajohtorakenteet puretaan ja tarpeettomaksi jäävästä johtoalueen osasta luovutaan. Reittiosuuden pituus on noin 2,2 kilometriä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 9.5.2018 klo 9.40, päivitetty 30.8.2018 klo 15.13

Aihealue: