Puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikka, Joensuu

 • Arviointiohjelma saapunut: 11.5.2012 (pdf, 2,2 Mt)
 • Arviointiohjelma nähtävillä: 23.5.2012-11.6.2012
 • Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf)
 • Esittelytilaisuus: Karsikon koulun ruokasalissa, os. Pohjolankatu 29, keskiviikkona 6.6.2012 klo 18.00 alkaen
 • Lausunto pyydetty seuraavilta:

Itä-Suomen aluehallintovirasto/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/kalatalouspalvelut, Joensuun kaupunginhallitus, Joensuun kaupungin tekninen lautakunta, Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus/liikenne ja infrastruktuuri, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Joensuun seudun luonnonystävät ry.

Lausuntojen määräaika: 11.6.2012 mennessä

 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 21.6.2012 (pdf)
 • Arviointiselostus saapunut: 14.1.2013. Selostuksessa mainittu asukaskysely: Saate (pdf), kyselylomake (pdf), tulokset (pdf)
 • Arviointiselostus nähtävillä: 25.1.-1.3.2013
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 25.1.2013 (pdf)
 • Esittelytilaisuus: 6.2.2013 klo 18.00 Karsikon koulun ruokasalissa, Pohjolankatu 29, 80260 Joensuu
 • Lausunto pyydetty seuraavilta:

Itä-Suomen aluehallintovirasto/peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan ELY-keskus/kalatalouspalvelut, Joensuun kaupunginhallitus, Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta, Joensuun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta, Pohjois-Savon ELY-keskus/liikenne ja infrastruktuuri, Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri, Joensuun seudun luonnonystävät ry, Kontiolahden ympäristölautakunta.

Lausuntojen määräaika: 1.3.2013

 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 2.5.2013 (pdf, 347 kt)

Arviointiselostus ei täyttänyt YVA-lain edellyttämiä minimivaatimuksia.

Hankkeen kuvaus: 

Tarkoituksena on perustaa Joensuun kaupunkiin uusi puhtaiden ylijäämämaiden maankaatopaikka. Joensuun kaupungissa tällaisia maamassoja syntyy arviolta 37 000m3 vuodessa, joista osa käytetään hyödyksi meluvallien ym. rakentamiseen. Paritsansuon maankaatopaikan rakennusaikainen toiminta käsittää sisääntulotien ja perusinfran rakentamisen (lähinnä sähkö- ja tietotekniikkayhteydet alueelle), kenttäalueiden rakentamisen ja läjitysalueiden raivaamisen. Rakentaminen käsittää puuston kaatoa, tarvittaessa pintamaiden poistamista osalta aluetta sekä leikkaus- ja pengerrystöitä. Kyyrönsuolle on olemassa turvekuljetuksiin käytetyt tieyhteydet. Paritsansuon hankealueelta vedet johdetaan Pielisjokeen ja Kyyrönsuon hankealueen osalta Siilaistenpuroon ja edelleen Pyhäselkään.

Arviointiohjelman mukaiset hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat:                         

VE0-vaihtoehto: maankaatopaikkaa ei toteuteta, vaan ympäri kaupunkia on hajautetusti pieniä läjityskohteita

VE1a: Maankaatopaikka toteutetaan Paritsansuon alueelle n. 51 ha suuruisena (täyttömassojen määrä noin 4 milj. m³.)

VE1b: Maankaatopaikka toteutetaan Paritsansuon alueelle suppeammassa laajuudessa. Tämän vaihtoehdon aluerajaus ja perustelut sen tarkoituksenmukaisuudelle on tarkoitus muodostaa YVA-menettelyn laadinnan yhteydessä tehtävien selvitysten perusteella (esim. luontoselvitys).

VE2: Maankaatopaikka toteutetaan Kontiolahden kunnan alueella sijaitsevalle Kyyrönsuolle, joka on entinen turvetuotantoalue.

 

Julkaistu 16.4.2013 klo 15.17, päivitetty 1.12.2015 klo 14.30