Hyppää sisältöön

Polusjärven tuulivoimahanke, Pyhäjoki

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hanke

ABO Wind Oy:n ja Greenpower Finland Oy:n tuulivoimahanke sijoittuu Pyhäjoen kunnan
itäosiin Liminkakylän koillispuolelle Polusperän kylän tuntumaan. Tuulivoimaloita olisi 9-
12 ja ne olisivat teholtaan 3-5 MW. Voimaloiden vuosituotanto olisi noin 10 GWh/voimala.
Tuulivoimapuistoalueen yleiskaavoitus on käynnistynyt ja etenee rinnakkain YVA-menettelyn
kanssa. Alueelle rakennettaisiin tarvittavat rakennus- ja huoltotiet. Polusjärven
tuulivoimahanke sijoittuu välittömästi Oltavan tuulivoimahankkeen itäpuolelle.
 

Vaihtoehdot
Vaihtoehto 1 (VE1):
enintään 12 yksikköteholtaan noin 3–5 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden
napakorkeus (roottorin keskiön sijaintikorkeus maanpinnasta) olisi noin 169,5 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 230 metriä.
Vaihtoehto 2 (VE2): enintään 9 yksikköteholtaan noin 3–5 MW:n tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden
napakorkeus olisi noin 169,5 metriä ja voimalan kokonaiskorkeus enintään 230 metriä.
Nollavaihtoehto (VE0): hanketta ei toteuteta.

Sähkönsiirto
Sähkönsiirto toteutetaan sekä voimaloiden välillä että hankealueelta sähköasemalle maakaapelina. Fingridin (1.1.2016 alkaen Elenian) voimalinja kulkee hankealueen länsipuolella. Sähköasema rakennetaan voimalinjan viereen hankealueen lähelle.

Julkaistu 25.1.2016 klo 8.55, päivitetty 2.6.2016 klo 10.55