Hyppää sisältöön

Pirkanmaan keskuspuhdistamo, Pirkanmaa

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Arviointi sisältää rakentamisen ja toiminnanaikaiset ympäristövaikutukset laaditun yleissuunnitelman mukaan. Arvioitu hanke on Pirkanmaan keskuspuhdistamon vaihtoehtoiset jätevesien käsittelyprosessit mukaan lukien purkuveden desinfiointilaitteisto ja hajunkaasujen poltto, lietteenpolttolaitos tai kompostointi, kalliotunneli- ja viemärilinjat sekä purkupaikat Pyhäjärveen tai Kuloveteen. Siirtolinjoja myöten puhdistamolle johdetaan hankkeeseen osallistuvien kuntien jätevedet lakkautettavilta puhdistamoilta ja varaudutaan teollisuuden jätevesien vastaanottoon. Lietteenkäsittelyyn tuodaan vaihtoehdosta riippuen myös lietettä muilta puhdistamoilta ja erilliskerättyä biojätettä.

Keskuspuhdistamo ns. kalliopuhdistamo rakennetaan kallion sisään ja sen poistoilma johdetaan noin 30–60 m korkeaan piippuun. Maanpäälliset tilat vaativat 2–3 ha. Rakennusaikana louhetta ajetaan 7–10  ajotunnelista katuverkon ja pääteiden kautta. Rakentamisessa muodostuvan kalliolouheen välivarastointia on tarkasteltu yleispiirteisesti.

Vaihtoehto VE 1. Kalliopuhdistamo sijaitsee Pirkkalassa lentokentän pohjoispuolella. Jätevedet johdetaan Viinikanlahdelta kehätien eteläpuolitse kalliotunnelissa (tulotunneli) kalliopuhdistamolle. Tulevat jätevedet pumpataan Raholan ja Nokian suunnalta Pyhäjärven alitse sekä Pirkkalasta uusilla paineviemäreillä kalliotunneliin/kalliopuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan vaihtoehtoisia (5) kalliotunnelilinjoja (purkutunneli) vesistöön. Liikenneyhteys alueelle on joko Anian rantatieltä Hahmontietä tai idästä päin rakennettavaa uutta yhteyttä pitkin.

Vaihtoehto VE 2. Kalliopuhdistamo sijaitsee Nokian Koukkujärvellä. Jätevedet johdetaan vaihtoehtoisesti (2) Viinikanlahdelta Pyhäjärven pohjoispuolitse tai eteläpuolitse kalliotunnelissa (tulotunneli) kalliopuhdistamolle. Tulevat jätevedet pumpataan Nokian ja Hämeenkyrön sekä Pirkkalan suunnalta Pyhäjärven alitse uusilla paineviemäreillä kalliotunneliin/kalliopuhdistamolle. Puhdistetut jätevedet johdetaan vaihtoehtoisia (3) kalliotunnelilinjoja (purkutunneli) vesistöön. Liikenneyhteys alueelle on Kolmenkulman alueen kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä toteutettavan Porintien ja Vaasantien yhdistävältä tieltä.

Vaihtoehto VE 0+. Mikäli kalliopuhdistamoa ei toteuteta, suunnittelualueelle jää kuusi suurempaa puhdistamoa (Tampere, Nokia, Lempäälä, Akaa, Valkeakoski) ja seitsemän pienempää puhdistamoa (Ikaalinen, Hämeenkyrö, Ylöjärvi, Orivesi, Tampere ja Kangasala). Suuria puhdistamoja laajennetaan vastaamaan keskuspuhdistamon puhdistustasoa. Tarvittavat lisäalueet ovat puhdistamoiden läheisyydessä. Teollisuuden jätevedet käsitellään teollisuuslaitoksilla nykyisessä laajuudessa.

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 28.9.2007 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 14.57

Julkaisija: