Pilaantuneiden maiden sijoitus Tuosaan, Lappeenranta

Pilaantuneiden maiden sijoitus Tuosaan, Lappeenranta

Päättynyt YVA-hanke

Hankkeen nimi: Pilaantuneiden maiden sijoitus Tuosaan
Diaarinumero: 0400R0003-53
Hankkeesta vastaava: UPM Kymmene Oyj, Bonvesta Oy, Standertskjöldinkatu 1, 53200 Lappeenranta
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
Yhteyshenkilöt:
Ylitarkastaja Antti Puhalainen
Puh (05) 754 4344, Fax (05) 371 0893
Ylitarkastaja Jukka Timperi
Puh (05) 754 4340, Fax (05) 371 0893

Hankkeen kuvaus

UPM-Kymmene Oyj suunnittelee pilaantuneiden maa-alueiden kunnostusta hallinnoimillaan kiinteistöillä ja maa-alueilla Lappeenrannassa ja sen ympäristössä. Kunnostettavia kohteita ovat mm. Pikisaaren alue, Huhmarniemen alue, Varkaansaaren alue sekä Viipurin Vaneritehdas.

UPM-Kymmene varautuu sijoittamaan alustavien suunnitelmien mukaan 80.000 - 100.000 m³ pilaantuneita maita suunnitellulle pilaantuneiden maiden sijoitusalueelle Tuosaan. Pikisaaren kohteesta on arvioitu poistettavaksi noin 38 000 m³ dioksiini- ja furaanipitoisia maita, Huhmarniemen alueelta noin 25 000 m³ ja Varkaansaaren alueelta noin 5 000 m³ vastaavia massoja. Viipurin Vanerin alueella on arvioitu olevan noin 2 000 m³ kromia, kuparia ja arseenia sisältävää maata. Lisäksi UPM Kymmene varautuu em. massojen määrämuutoksiin ja muihin mahdollisiin vielä tarkemmin tutkimattomien kohteiden massojen sijoitukseen. Tällaisten kohteiden massojen sijoitusta varten varaudutaan 100 000 m³ laajennustarpeeseen, jonka vaikutukset arvioidaan samalla.

Pilaantuneiden maiden sijoitusalue rakennetaan Tuosan teollisuuskaatopaikan alueelle, jolloin voidaan tukeutua rakenteilla olevan uuden teollisuuskaatopaikan kuivatus- ja vesienkäsittelytekniikkaan. Arvioinnissa selvitetään myös vaihtoehto, jossa sijoitus tehdään Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n suunnitteilla olevalle jätehuoltoalueelle, mikäli se on käytettävissä sekä vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta tai kunnostuksia lykätään tulevaisuuteen.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 8.12.2000
 • Arviointiohjelma on nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimipaikat (Kouvolassa Kauppamiehenkatu 4, 6.krs., neuvonta ja Lappeenrannassa Laserkatu 6, Kareltek C-talo), Lappeenrannan kaupungintalo
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 18.12.2000-5.1.2001
 • Kuulemistilaisuudet:
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 12.12.2000
 • Lausuntojen määräaika 31.1.2001
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 27.2.2001
 • Arviointiselostus, saapunut: 6.6.2001
 • Arviointiselostus on nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen toimipaikat (Kouvolassa Kauppamiehenkatu 4, 6.krs., neuvonta ja Lappeenrannassa Laserkatu 6, Kareltek C-talo), Lappeenrannan kaupungintalo, Joutsenon kunnanvirasto
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 8.6.2001 - 16.8.2001
 • Kuulemistilaisuudet: 18.4.2001
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta:
 • Lausuntojen määräaika
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta: 2.10.2001

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 10.47, päivitetty 4.11.2015 klo 13.08