Pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion alueen sivutuotteiden kompostointilaitos, Honkajoki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Honkajoki Oy aikoo perustaa Honkajoen kunnan Kirkkokallion teollisuusalueelle pilaantuneiden maa-ainesten ja em. teollisuusalueella syntyvien sivutuotteiden kompostointilaitoksen. Hankkeella pyritään parantamaan erityisesti pilaantuneiden maiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Suunnitellussa laitoksessa voitaisiin käsitellä kompostointimenetelmällä noin 20 000 tn/v vaaralliseksi luokiteltavia pilaantuneita maa-aineksia sekä noin 10 000 tn/v muita orgaanisia jakeita, kuten jätevedenpuhdistamolietettä ja eläinperäistä teollisuuden sivutuotetta. Laitoksen kokonaiskäsittelykapasiteetti on 30 000 tn/v. Hankealue sijaitsee noin 2 km kaakkoon Honkajoen keskustaajamasta ja noin 2 km itään Karvianjoesta, Honkajoki Oy:n renderöintilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon väliin jäävällä alueella.
 

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Arviointiohjelma on nähtävänä 4.2.2019 – 6.3.2019 seuraavasti:
Honkajoen kunnanvirasto, os. Porhontie 5, Honkajoki
Honkajoen kirjasto, os. Puistotie 6, Honkajoki

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 6.3.2019 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Yleisötilaisuus:

Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään yleisölle maanantaina 11.2.2019 klo 17:00 - 19:00 Honkajoen kunnanvirastossa, kunnanhallituksen kokoushuoneessa, os. Porhontie 5, Honkajoki.

 

ARVIOINTISELOSTUS

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta

 

Tämän sivun lyhytosoite on:  www.ymparisto.fi/honkajoenkompostointiYVA

Julkaistu 18.1.2019 klo 15.32, päivitetty 11.2.2019 klo 14.08