Pilaantuneiden maa-ainesten ja Kirkkokallion alueen sivutuotteiden kompostointilaitos, Honkajoki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Honkajoki Oy aikoo perustaa Honkajoen kunnan Kirkkokallion teollisuusalueelle pilaantuneiden maa-ainesten ja em. teollisuusalueella syntyvien sivutuotteiden kompostointilaitoksen. Hankkeella pyritään parantamaan erityisesti pilaantuneiden maiden hyötykäyttömahdollisuuksia. Suunnitellussa laitoksessa voitaisiin käsitellä kompostointimenetelmällä noin 20 000 tn/v vaaralliseksi luokiteltavia pilaantuneita maa-aineksia sekä noin 10 000 tn/v muita orgaanisia jakeita, kuten jätevedenpuhdistamolietettä ja eläinperäistä teollisuuden sivutuotetta. Laitoksen kokonaiskäsittelykapasiteetti on 30 000 tn/v. Hankealue sijaitsee noin 2 km kaakkoon Honkajoen keskustaajamasta ja noin 2 km itään Karvianjoesta, Honkajoki Oy:n renderöintilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon väliin jäävällä alueella.
 

ARVIOINTIOHJELMA

 

ARVIOINTISELOSTUS

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

 

Mielipiteen esittäminen:

 

Yleisötilaisuus:

 

Tämän sivun lyhytosoite on:  www.ymparisto.fi/honkajoenkompostointiYVA

Julkaistu 18.1.2019 klo 15.32, päivitetty 4.4.2019 klo 13.04