Pihtinevan tuulivoimahanke, Kokkola

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa, joka sijoittuu Pihtinevan alueelle, Kälviän ja Ullavan väliin, noin 15 kilometriä Kokkolan keskustasta kaakkoon. Hankealueeseen sisältyy kaksi aluetta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 149 neliökilometriä.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Pihtinevan alueelle suunniteltua tuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Pihtinevan alueelle rakennetaan enintään 94 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan enintään 300 metriä, napakorkeus noin 190-200 metriä ja lavan pituus noin 100-110 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Pihtinevan alueelle rakennetaan enintään 65 tuulivoimalan tuulipuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 8–10 MW ja kokonaiskorkeus maksimissaan enintään 300 metriä, napakorkeus noin 190-200 metriä ja lavan pituus noin 100-110 metriä.

Arvioitavat sähkönsiirtovaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1 (SVE1): Hankealueen sähköasemilta sähkönsiirto toteutetaan länteen 400 kV ilmajohdolla Kokkolan keskusta-alueen eteläpuolella sijaitsevalle Fingrid Oy:n Hirvinevan sähköasemalle. Sähkönsiirtoreitti kulkee osittain Fingridin olemassa olevien (400kV, 110 kV) voimalinjojen rinnalla hankealueen länsi-luoteispuolella.
  • Vaihtoehto 2 (SVE2): Hankealueen sähköasemilta sähkönsiirto toteutetaan itään 400 kV ilmajohdolla Fingridin uudelle Ullavan sähköasemalle. Ullavan sähköasema tulee sijoittumaan Fingridin suunnitellun Jylkkä-Alajärvi voimalinjan (400+110 kV) varrelle.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 10.11.-12.12.2022 luettavissa:

  • Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola
  • Kruunupyyn kunta, Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy
  • Toholammin kunta, Lampintie 5, 69300 Toholampi.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidettiin torstaina 17.11.2022 klo 18.00–20.00 Keski-Pohjanmaan kansanopistolla, Opistontie 1, 68300 Kälviä. Yleisötilaisuus koski myös Kokkolan kaupungissa vireillä olevaa tuulivoimahankkeen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

Tallenne yleisötilaisuudesta

 

 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja toimittamalla ne 12.12.2022 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, Pitkänsillankatu 15, 67101 Kokkola. Viitteeksi EPOELY/2583/2022.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta annetaan kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Yhteysviranomaisen lausunto sekä kuulemisessa esitetyt mielipiteet ja annetut lausunnot julkaistaan tällä verkkosivulla.

Julkaistu 7.11.2022 klo 11.00, päivitetty 25.11.2022 klo 7.50