Pesolan ja Korkeanmaan tuulivoimahankkeet, Soini

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Suomen Hyötytuuli Oy ja Saba Tuuli Oy Ab suunnittelevat tuulivoimahankkeiden rakentamista Soinin kunnan pohjoisosaan Pesolan ja Korkeanmaan alueille. Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee 20-30 tuulivoimalan hanketta Pesolan alueelle ja Saba Tuuli Oy Ab:n tavoitteena on toteuttaa Korkeanmaan alueelle enintään 26 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimahanke. Hankkeiden suunnittelualueet liittyvät toisiinsa muodostaen ympäristövaikutusten kannalta yhtenäisenä tarkasteltavan alueen.

Pesolan ja Korkeanmaan suunnittelualue sijaitsee Etelä-Pohjanmaan maakunnassa Soinin kunnan pohjoisosassa lähimmillään noin kuuden kilometrin etäisyydellä kunnan keskustaajamasta. Pesolan alue rajoittuu itäosastaan Keski-Suomen maakunnan Kyyjärven ja Karstulan kuntiin. Pesolan alueen pinta-ala on noin 1 600 ha ja Korkeanmaan alueen noin 1 900 ha.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:
Kuulutus ja arviointiohjelma ovat virka- aikana nähtävillä 22.8. – 4.10.2013n kunnan virallisella ilmoitustaululla Multiantie 27, ja myös yleisön nähtävänä aukioloaikana Soinin kunnankirjastossa, Liikekeskus, Alajärventie 2, samana aikana.

Yleisötilaisuus:
Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuuspidetään torstaina 29.8.13 Soinin Yhteistalolla, Multiantie 9, 63800 Soini. Kahvia tarjoillaan klo 17:30 alkaen ja tilaisuus alkaa klo 18:00.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä: Kuulutus ja selostus hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 1.9. - 26.10.2014
Soinin kunnan virallisella ilmoitustaululla (Multiantie 27) ja Soinin kunnankirjastossa (Liikekeskus, Alajärventie 2) samana aikana. Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä myös verkkosivulla  www.ymparisto.fi/ PesolakorkeanmaatuulivoimaYVA. Kuulutus julkaistaan lisäksi sanomalehdissä Ilkka, Keskisuomalainen, Järviseutu sekä Viispiikkinen.

Mielipiteen esittäminen: Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 26.10.2014 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etelapohjanmaa@ely-keskus.fi. Pyydämme liittämään kannanottoon myös yhteystiedot yhteysviranomaisen lausunnon postitusta varten.

Yleisötilaisuus: Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään 9.9.2014 Soinin yhtenäiskoululla osoitteessa Koulutie 1, Soini. Yleisötilaisuus pidetään ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 17.00–19.00 välisenä aikana.  Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu- ja YVA-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen alustavia osayleiskaavaluonnoksia. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Julkaistu 16.8.2013 klo 8.41, päivitetty 10.8.2015 klo 15.15

Aihealue: