Hyppää sisältöön

Peltomäen pilaantuneiden maiden käsittelykeskus, Iisalmi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Peltomäen PIMA-käsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 70 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto Peltomäen PIMA-käsittelykeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 150 kt)

Hankkeen kuvaus

Iisalmen kaupungista noin 6 km pohjoiseen Peltomäkeen suunniteltu pilaantuneiden maiden käsittelylaitos on osa Tieliikelaitoksen Päällyste- ja ympäristöpalvelujen valtakunnallista pilaantuneiden maiden käsittelyverkostohanketta, jonka tavoitteena on perustaa Suomeen viidestä kymmeneen pilaantuneiden maiden käsittelylaitosta.

Tieliikelaitoksella on tarkoitus sijoittaa Peltomäkeen pilaantuneiden maiden käsittelylaitos, käsiteltyjen maiden loppusijoitusalue sekä käsittelyä odottavien pilaantuneiden maiden ja teollisuuden sivutuotteiden varastointialue. Käsittelykeskus on tarkoitus perustaa Peltomäen kalliolouhosalueelle, jonka pinta-ala on noin 9 ha.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta eri vaihtoehtoa:

  • Hanke ei toteudu paikallisesti, vaihtoehto 0. Vaihtoehdossa pilaantuneiden maiden käsittelykeskusta ei toteuteta Peltomäessä. Vaihtoehdossa tarkastellaan tällöin toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia.
  • Käsittely- ja loppusijoitusalueen perustaminen, vaihtoehto 1. Pilaantuneita maita tuodaan alueelle Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Pilaantuneet maat käsitellään haitattomaksi ja ohjataan pääosin hyötykäyttöön stabiloimalla, termisellä desorptiolla ja alipainekäsittelyllä sekä mahdollisella uudella puhdistusmenetelmällä. Pilaantuneita maita voidaan sijoittaa käsittelykeskuksen alueelle. Käsitellyt puhtaat maat käytetään Ympäristöyrityspuiston alueella tai sen ulkopuolella hyödyksi mm. peittomaina ja pohjarakenteissa.
  • Käsittelyalueen perustaminen, vaihtoehto 2. Pilaantuneita maita tuodaan alueelle Pohjois-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta. Pilaantuneet maat käsitellään haitattomaksi ja ohjataan pääosin hyötykäyttöön stabiloimalla, termisellä desorptiolla ja alipainekäsittelyllä sekä mahdollisella uudella puhdistusmenetelmällä. Pilaantuneita maita ei loppusijoiteta tässä vaihtoehdossa käsittelykeskuksen alueelle. Käsitellyt puhtaat maat käytetään Ympäristöyrityspuiston alueella tai sen ulkopuolella hyödyksi mm. peittomaina ja pohjarakenteissa.

Julkaistu 5.3.2003 klo 8.00, päivitetty 14.6.2013 klo 14.20

Aihealue: