Pekolanaukeen turvetuotantoalue, Juva ja Mikkeli

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on energiaturpeen tuotanto teollisuuden ja yhdyskuntien käyttöön.
Energiaturve käytetään lähialueiden energiantuotantolaitosten polttoaineena. Hankealue
tuottaa energiaturvetta Mikkelissä sijaitseville voimalaitoksille sekä ympäristöturvetta
hankealueen lähiympäristöön kuivikkeeksi, kompostointiin, lietteiden imeytykseen
sekä maanparannukseen.


Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • 0 Hanketta ei toteuteta
  • 1 Hanke toteutetaan koko tuotantokelpoisella alueella
  • 2 Hanke toteutetaan siten, että luonnontilaiset suoalueet jätetään turvetuo-tannon ulkopuolelle (tuotantopinta-ala 118,4 ha)

Koska turvetuotanto on sidottu tiettyyn tuotannolle sopivaan alueeseen, ei arvioinnissa
voida tarkastella eri sijoituspaikkavaihtoehtoja. Vaihtoehdossa 1 kuivatusvesien käsittelyyn
kuuluvat sarkaojien lietetaskut, sarkaojapidättimet ja laskeutusaltaat sekä pintavalutuskentät.
Vedet johdetaan pintavalutuskentille pumppaamalla ympärivuotisesti.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 29.9.2008 klo 8.00, päivitetty 7.5.2019 klo 10.51