Pateniemen saha-alueen kunnostus, Oulu

Hankkeen kuvaus

Pateniemen saha-alueen nykyinen omistaja Stora Enso Oyj on käynnistänyt toimenpiteet, joiden tavoitteena on kunnostaa alue virkistys- tai asuinkäyttöön soveltuvaksi. Alueella on harjoitettu sahaustoimintaa 1800-luvun lopulta vuoteen 1990. Sahalla on käytetty sahatavaran sinistymisen estoon Ky-5-valmistetta, jonka tehoaineena on ollut kloorifenoleita ja epäpuhtautena mm. polykloorattuja bentso-p-dioksiineja ja -furaaneja, sekä painekyllästyksessä arseenia, kromia ja kuparia sisältävää K33-kyllästysainetta.  Toiminnan seurauksena puutavaran käsittely- ja varastoalueiden maaperä on pilaantunutta. Lisäksi alueella on laajoja täyttökerroksia, joihin on osittain käytetty pilaantunutta  maa-ainesta, purua ja parkkia. Ranta-aluetta on korotettu ruoppausmassoilla ja muilla maa-aineksilla, joihin on sekoittunut sahaustoiminnan jätteitä. Alueen pohjoisosassa sijaitsee sahan vanha kaatopaikka, jossa on pääasiassa parkkia ja puujätettä, mutta myös aikaisempien kunnostusten yhteydessä sijoitettuja pilaantuneita maita.

Saha-alue on tarkoitus kunnostaa virkistys- tai asuinkäyttöön mahdollistavaan tasoon, siistiä rannat ja kunnostaa alueen pohjoisosassa oleva kaatopaikka asianmukaisesti.

 

Julkaistu 17.12.2013 klo 13.41, päivitetty 23.5.2019 klo 16.00

Aihealue: