Hyppää sisältöön

Parkanon voimalaitos

Arviointiohjelma 

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot:

Vaihtoehto 1 (VE 1): Sijoituspaikka Pahkala. Uusi voimalaitos sijoitetaan Parkanon keskustasta länteen Pahkalan asutusalueen länsipuolelle.Laitoksen polttotekniikka on arina- tai leijukerrospoltto. Savukaasupuhdistusmenetelmä on kuiva- tai puolikuiva menetelmä ja letkusuodatin. Polttoaineen murskaus ja mahdollinen varastointi sijaitsee sisätiloissa. Syntyvä tuhka kuljetetaan sijoitettavaksi soveltuvaan vastaanottopaikkaan.

Vaihtoehto 2 (VE 2): Sijoituspaikka Pentti. Uusi voimalaitos rakennetaan Kirkkojärvestä pohjoiseen Pentin asutusalueen pohjoispuolelle. Muutoin sama kuin VE 1.

Nollavaihtoehto (VE0): Nollavaihtoehdossa tarkastellaan voimalaitoksen toteuttamatta jättämistä. Tällöin kaukolämmön turvaamiseksi rakennetaan jyrsinturvetta ja raskasta polttoöljyä polttava lämpölaitos, sijoituspaikkana Pahkala tai Pentti. Laitos toimii leijukerrostekniikalla ja savukaasut puhdistetaan sähkösuodattimella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 26.1.2006 klo 8.00, päivitetty 6.9.2019 klo 15.12

Julkaisija: