Lahden seudun kierrätyspuisto, Hollola, Orimattila

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy kumppaneineen suunnittelee uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen perustamista toiminta-alueelleen. Suunnitellun Lahden seudun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen.

Hankkeen vaihtoehdot

Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista kolme sijaitsee Orimattilassa ja yksi Hollolassa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
  • VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
  • VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
  • VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Kuulutusaikana hankkeesta vastaavan toimittama täydennys arviointiaineistoon

Arviointiselostuksen paperiversio on luettavissa 15.1.–28.2.2020 välisenä aikana Lahti-pisteessä (Trio-kauppakeskus), Lahden pääkirjastossa, Hollolan pääkirjastossa, sekä Orimattilan kirjastossa.

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta esitellään keskiviikkona 5.2.2020 klo 17.30 alkaen Lahden kaupungin pääkirjaston auditoriossa, osoitteessa Kirkkokatu 31, Lahti.

Mielipiteen esittäminen

Ne, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä ne yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, voivat ilmaista mielipiteensä YVA-selostuksesta. Mielipide on toimitettava kirjoittajan nimellä ja osoitteella varustettuna 28.2.2020 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen:

kirjaamo.hame@ely-keskus.fi tai kirjallisena osoitteeseen Hämeen ELY-keskus, PL 29, Kirkkokatu 12, 15141 Lahti.

 

 

 

Julkaistu 16.1.2019 klo 12.15, päivitetty 31.1.2020 klo 12.17

Julkaisija: