Paholammin tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeesta vastaavana toimijana NEOEN Renewables Finland Oy suunnittelee Paholammin tuulipuistoa Kankaanpään alueelle.

Neoen Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Paholammin tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään kuuden (6) uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden nimellisteho on enintään 3-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin pohjoisosassa, noin kaksi kilometriä Honkajoen taajaman eteläpuolella. Hankealueen pinta-ala on noin 715 hehtaaria ja se on pääosin metsätalous- ja viljelykäytössä ja on yksityisessä maanomistuksessa. Alueelle sijoittuu myös tiestöä ja Paholamminkeitaan turvetuotantoalue. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Kankaanpääntie (kt 44). Välittömästi alueen itäpuolella sijaitsee Kirkkokallion toiminnassa oleva tuulipuisto.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot

VE 0  Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 5-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

VE 2  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden
nimellisteho on 4–6 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot

VE 1  7,5 km pituinen kaapelireitti hankealueelta itään.

VE 2  8 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen

VE 3  14,3 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen ja edelleen luoteeseen.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

YVA-selostuksen nähtävillä olo

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan lisäksi Kankaanpään kaupungin ja Isojoen kunnan verkkosivuilla.

Selostuksen paperiversioon voi tutustua 11.5. - 4.7.2022 myös alla olevissa paikoissa niiden aukioloaikoina:
Kankaanpään kaupungintalo, Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää
Kankaanpään kaupunginkirjasto, Kangasmoisionkatu 1, 38700 Kankaanpää
Isojoen virastotalo, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki

Yleisötilaisuus

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisölle tiistaina 24.5.2022 klo 17–19 Honkalassa (Honkalantie 1, 38950 Honkajoki).

Lausuntojen antaminen ja mielipiteiden esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Tämän lisäksi Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää YVA-selostuksen kuulemisen yhteydessä luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista.

Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 4.7.2022 osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. Viitteeksi VARELY/2957/2021. Mikäli kyseessä on Natura-alueen haltijan lausunto, pyydetään tämä mainitsemaan lausunnon otsikossa.


Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA 

    Julkaistu 4.5.2021 klo 10.21, päivitetty 5.5.2022 klo 11.02