PVO-Engineering Oy, 400 kV:n voimajohto, Kymi-Vainikkala

PVO-Engineering Oy, 400 kV:n voimajohto, Kymi-Vainikkala

 

Hankkeen kuvaus:

Kymi - Vainikkala 400 kV:n voimajohtohanke on osa valtakunnallista 400 kV:n runkoverkkoa. Johto liitetään valtakunnan verkkoon rakentamalla Kymiin 400 / 110 kV:n sähköasema ja edelleen 400 kV:n voimajohto Kymistä Korialle.

Kymi-Vainikkala 400 kV:n voimajohto kulkee tulevan Kymin sähköaseman (Kotka) - Vainikkalan (Lappeenranta) välillä siten, että Kymin sähköasemalta lähdettäessä johtoreitti kulkee aluksi 110 kV voimajohdon Kymi-Summa pohjoispuolella Juurikorpeen saakka. Tämän jälkeen linjaus kulkee omalla reitillään yhtyen Vehkalahden kunnan Reitkallin ja Husulan kylien raja-alueella 110 kV:n voimajohdon Imatra-Kyminlinna rinnalle, jossa se kulke Vehkalahden, Miehikkälän ja Ylämaan kuntien alueilla aina Kirpun kylään saakka. Tästä eteenpäin uusi voimajohto kulkee omalla reitillään Vainikkalaan. Rajanylityspaikka on olemassa olevien 400 kV:n voimajohtojen rinnalla niiden eteläpuolella. Suunnitelun yhteydessä ja yva-arvioinnissa tutkittiin vaihtoehtoja ja linjausmuutoksia Vehkalahden kunnan Reitkallissa, Paijärvellä ja Onkamaalla, Miehikkälän kunnan suurmiehikkälässä, Ylämaan kunnan Kirpun ja Sirkjärven kyläsä sekä Lappeenrannan kaupungin Ruohialan kylän alueella. Arvioinnissa kiinnitettiin erityistä huomiota luontoon, maankäyttöön, ihmisten elinoloihin ja maisemaan liittyviin kysymyksiin sekä voimajohtojen sähkö- ja magneettikenttien vaikutuksiin.

 • Arviointiohjelma, saapunut: 1.3.1995
 • Arviointiohjelma, nähtävillä: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Vehkalahden, Miehikkälän ja Ylämaan kunnat, Kotkan ja Lappeenrannan kaupungit
 • Kuulutus arviointiohjelmasta: 7.3.1995-5.4.1995
 • Kuulemistilaisuudet:
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta: 2.3.1995
 • Lausuntojen määräaika: 12.4.1995
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta: 10.5.1995
 • Arviointiselostus, saapunut: 27.2.1996
 • Arviointiselostus, nähtävillä:
 • Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Vehkalahden, Miehikkälän ja Ylämaan kunnat, Kotkan ja Lappeenrannan kaupungit
 • Kuulutus arviointiselostuksesta: 4.3.-16.4.1996
 • Kuulemistilaisuudet:
 • Lausuntopyyntö: 27.2.1996
 • Lausuntojen määräaika: 22.4.1996
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta 12.6.1996

 

Julkaistu 10.7.2015 klo 15.31, päivitetty 4.11.2015 klo 13.00