Hyppää sisältöön

Oy Katternö Ab, Jätteen energiahyödyntämishanke, Pietarsaari

Arviointiohjelma

Hankkeen kuvaus: Oy Katterno Ab suunnittelee hanketta, jonka tarkoituksena on tuottaa höyryä nykyisen voimalaitoksen sähköntuotannon tehostamiseksi ja/tai suoraan kaukolämpöä ja sähköä jakeluverkkoihin joko jätteenpoltto- tai rinnakkaispolttolaitoksella.

Arvioitavat vaihtoehdot ovat:

  • Uuden arinapolttoteknikkaan perustuvan jätteenpolttolaitoksen rakentaminen UPM-Kymmene Oyj:n tehdasalueelle Pietarsaareen. Laitos tuottaisi kyllästettyä höyryä, jolla lämmitettäisiin nykyisen voimalaitoksen turbiinilaitoksen syöttövettä, jolloin sen sähköntuotanto tehostuisi.
  • Tehdasalueen nykyisen, kuorta ja ajoittain kierrätyspolttoainepellettejä polttavan kuorikattilan uudistaminen jätettä ja turvetta polttavaksi rinnakkaispolttolaitokseksi, joka tuottaisi kaukolämpöä ja sähköä. Lisäksi sen tuottamalla lämmöllä voitaisiin lämmittää nykyisen voimalaitoksen turbiinilaitoksen syöttövettä.
  • Nollavaihtoehdossa lämmön ja sähkön tuotantoa jatketaan Pietarsaaressa nykyisillä tuotantolaitteistoilla ja jätteet sijoitetaan edelleen nykyisille sekä tulevaisuudessa rakennettaville kaatopaikoille tai hyödynnetään energiana muualla.

 

Julkaistu 20.2.2004 klo 0.00, päivitetty 29.5.2019 klo 14.11