Outokumpu Chrome Oy Kemin kaivos, Keminmaa

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Hankekuvaus

Outokumpu Chrome Oy:n Kemin kaivoksella louhitaan kromimalmia, joka rikastetaan kromiittirikasteiksi ferrokromin tuotannon raaka-aineeksi. Kaivoksen päätehtävänä on tuottaa kromiittirikasteita saman yhtiön Torniossa olevalle ferrokromitehtaalle.

Kaivoksen rikastamon kapasiteetti on tarkoitus nostaa noin 650 000 tonnista noin 1 300 000 tonniin vuodessa eli se on tarkoitus kaksinkertaistaa nykyisestä. Myös Kemin kaivoksen tuotanto laajenee suunnitelmien mukaan noin kaksinkertaiseksi, jolloin malmin louhintamäärä olisi noin 2 700 000 tonnia vuodessa. Kaivoksen laajennus ei lisää tarvittavan maapinta-alan määrää, sillä louhinta tapahtuu kokonaan maanalaisessa kaivoksessa ja rikastamon laajennusosalle on tarvittava alue varattu kaivoksen alueelta. Alueella on lisäksi jo rakennettu ja otettu käyttöön uusi, luvitettu, rikastushiekka-allas 7.

YVA-menettelyssä tarkasteltavat hankkeen vaihtoehdot ovat: 

  • Vaihtoehto 0 (VE0): hanketta ei toteuteta
  • Vaihtoehto 1 (VE1): hanke toteutetaan, autoliikenne
  • Vaihtoehto 2 (VE2): hanke toteutetaan, raideliikenne

Menettelyssä arvioidaan mm. hankkeen (laajennuksen) vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohja- ja pintavesiin, ilmapäästöjen vaiku-
tukset, melu- ja tärinävaikutukset, vaikutukset ihmisten terveyteen, luonto-
vaikutukset, maisemavaikutukset sekä vaikutukset liikennemääriin ja -turvallisuuteen.

Julkaistu 13.10.2009 klo 10.49, päivitetty 18.6.2019 klo 13.50

Julkaisija: