Hyppää sisältöön

Oulun seudun teollisuusjätekeskus, Tyrnävä

Hankkeen kuvaus

Fortum Environmental Construction Oy (Fortum EC) suunnittelee teollisuusjätekeskuksen perustamista Tyrnävän kunnan Haurukylän alueelle, Temmeksen vanhan kaatopaikan itäpuolelle. Hankkeeseen kuuluu jätteiden käsittelykentän ja loppusijoitusalueen rakentaminen niihin liittyvine tiloineen.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavaksi esitetään kahta jätteiden vastaanottokapasiteetiltaan toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0 (VE0):   Hanketta ei toteuteta lainkaan.  Alueelle ei tule hanketta palvelevia toimintoja.
  • Vaihtoehto 1 (VE1):   Hankealueelle (16 ha) rakennetaan jätteiden vastaanotto-, käsittely- ja loppusijoitusalueet jätteille, joiden vastaanottomäärä on enimmillään 400 000 t/a.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Poikkeaa VE1:stä vain vastaanottomäärien osalta.  Alueelle vastaanotettavien materiaalien määrä on enimmillään 200 000 t/a.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

 

Julkaistu 4.10.2017 klo 15.56, päivitetty 6.9.2018 klo 12.22