Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuistohanke, Oulu, Haukipudas

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Oulun-Haukiputaan edustan merituulipuistohanke sijoittuisi Haukiputaan kunnan edustan merialueelle Nimettömänmatalalle ja Hoikka-Hiue – Luodeletolle. Molempien alueiden yhteenlaskettu teho olisi 480-800 MW. Tuulivoimalat koostuisivat noin 100 m korkeasta tornista ja kolmilapaisesta roottorista, jonka halkaisija olisi noin 100-125 m.
Merialueelta sähkö siirrettäisiin ensin rannikolle merikaapeleiden avulla sekä rannikolta edelleen valtakunnan verkkoon käyttäen ilmajohtoja. YVA:ssa tarkastellaan sähkönsiirtoa mereltä Fingridin 400 kV voimajohtoon asti.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto VE 0 (Hankkeen toteuttamatta jättäminen): YVA-lain mukainen nollavaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta.

Vaihtoehto VE 1: Tuulivoimapuisto sijoittuisi Nimettömänmatalan ja Hoikka-Hiue–Luodeleton merialueille. Tuulivoimaloiden maksimimäärä olisi noin 158.

Vaihtoehto VE 1+: Tuulivoimapuisto sijoittuisi molemmille em. alueille ottaen huomioon haitallisten vaikutusten lieventäminen. Voimalaitosten arvioitu määrä olisi maksimissaan noin 138.

Vaihtoehto VE 2: Tuulivoimapuisto sijoittuisi maakuntakaavan mukaiselle Nimettömänmatalan alueelle. Voimalaitosten lukumäärä olisi 31.

Vaihtoehto VE 2+: Tuulivoimapuisto sijoittuisi maakuntakaavan mukaiselle Nimettömänmatalan alueelle. Voimalaitosten lukumäärä olisi 36.

Sähkönsiirtovaihtoehdot

Merikaapeleiden osalta YVA:ssa tarkastellaan kahta eri linjausvaihtoehtoa, jotka rantautuvat joko Haukiputaan Halosenniemen-Martinniemen alueelle tai Iin Laitakariin. Maaalueilla
sähkönsiirron osalta tarkasteltiin seuraavia reittivaihtoehtoja:

  • Martinniemen reittivaihtoehdot VE1a, VE1b, VE1c
  • Halosenniemen reittivaihtoehdot VE2a ja VE2b
  • Laitakarin reittivaihtoehdot VE3a ja VE3b
Julkaistu 31.10.2013 klo 14.57, päivitetty 18.12.2015 klo 12.46