Ollinkorven tuulivoimahanke, Ii

Hankkeen kuvaus

Ilmatar Ii Oy suunnittelee Iin Ollinkorven alueelle enimmillään noin 63 voimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5–9 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 250–500 MW. Hankealue sijaitsee Iin keskustataajamasta 4–20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Hankealueen pinta-ala yhteensä on noin 144 km². Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liittyvä sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle. Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen.

Vaihtoehdot

Vaihtoehto 0

Vaihtoehdossa 0 (VE0) Ollinkorven alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla jollain muilla sähköntuotantomenetelmillä.

Vaihtoehto 1 (VE1)

Vaihtoehdossa VE1 Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 63 voimalan tuulivoimapuisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5–9 MW, voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Vaihtoehto 2 (VE2)

Vaihtoehdossa VE2 Ollinkorven alueelle rakennetaan noin 15 voimalan tuulivoimapuisto. Voimalat sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaan 3. vaihemaakuntakaavassa osoitetuille tuulivoimaloiden alueille. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 5–9 MW, voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Ohjelmavaihe

Hanke on tullut uudestaan vireille ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä YVA-suunnitelma on saapunut ELY-keskukseen 2.3.2020.

Aineisto on nähtävillä 4.3.-4.5.2020 Iin kunnan, Simon kunnan ja Oulun kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. Paperiset versiot ovat lisäksi luettavissa Iin kunnanvirastossa (osoitteessa Jokisuuntie 2), Iin pääkirjastossa (osoitteessa Puistotie 1) ja Kuivaniemen kirjastossa (osoitteessa Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi) niiden aukiolojen puitteissa.

  Mielipiteen esittäminen

  Asiakirjaan voi nähtävillä oloaikana jättää kokonaan uusia mielipiteitä tai aiemmin jätetyn mielipiteen voi uudistaa. Asiakirjaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 II tai sähköpostitse kirjaamo@ii.fi 4.5.2020 mennessä.

  Selostusvaihe

  Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen liittyvä yhdistetty kaava- ja ympäristövaikutusten arviointiselostus on julkisesti nähtävillä kuulemista varten 27.1. – 12.3.2021 Iin kunnan kaavoituksen internet-sivuilla https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Oulun kaupungin ja Simon kunnan virallisissa ilmoituksissa.
  Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2B, Ii.

  Yleisötilaisuus

  Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena webinaarina torstaina 18.2.2021 klo 17 – 19. Ennen yleisötilaisuutta osallistujan tulee rekisteröityä, sillä jokaiselle rekisteröityneelle lähetetään osallistumislinkki henkilökohtaiseen sähköpostiin. Ohjeet rekisteröitymiseen sekä webinaariin liittymiseen löytyvät tästä linkistä. Yleisötilaisuuden ohjelma on tässä linkissä (myös täältä voi rekisteröityä). Ohjeet webinaaria koskien on julkaistu myös Iin kunnan kaavoituksen Internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.

  Mielipiteen esittäminen

  Valmisteluaineistosta voi nähtävillä oloaikana esittää mielipiteitä ja lausuntoja. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 II tai sähköpostitse kirjaamo@ii.fi viimeistään 12.3.2021 mennessä.

  Julkaistu 27.1.2021 klo 17.05, päivitetty 15.2.2021 klo 16.12