Nuojuankangas-Seitenoikea 400+110 kilovoltin voimajohtohanke, Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Vaala

Hankkeen kuvaus

Fingrid Oyj suunnittelee uuden 400 + 100 kilovoltin voimajohdon rakentamista Vaalan Nuojuankankaan sähköasemalta Ristijärven ja Hyrynsalmen rajalle sijoittuvalle uudelle Seitenoikean sähköasemalle. Voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 81 kilometriä.  

Hankkeen vaihtoehdot

Pohjoisessa vaihtoehdossa (VE1) voimajohto sijoittuu Nuojuankankaalta lähtien Lamminahontien pohjoispuolelle kiertäen Ketolan ja Koskelan kautta Lassinkankaalle uudessa maastokäytävässä. Lassinkankaalta Soidinahoon voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon pohjoispuolelle. 

Eteläisessä vaihtoehdossa (VE2) voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kilovoltin voimajohdon eteläpuolelle, jolloin johtoalue levenee noin 38–40 metriä. 

Arviointiohjelma

Yleisötilaisuus

Hanketta ja YVA-ohjelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään 23.3.2023 Vaalan kunnantalolla klo 17–19. Ovet avautuvat klo 16.30. Tilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteydellä.

Mielipiteen esittäminen

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti. Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 17.4.2023 osoitteeseen kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi tai Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Viitteeksi KAIELY/ 226 /2022.

Yhteysviranomaisen lausunto

Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiohjelmasta annetut lausunnot julkaistaan sähköisenä tällä verkkosivulla viimeistään kuukauden kuluttua nähtävillä olon päättymisestä. 

Julkaistu 7.3.2023 klo 13.22, päivitetty 9.3.2023 klo 14.15

Aihealue:
Julkaisija: